Aktuální články

30 let Městského ústavu sociálních služeb K latovy, p.o.

Klatovský zpravodaj 5/2024

Domov pro seniory Klatovy, Podhůrecká 815/III., Klatovy

Z historie domova… Pojďme se vrátit do dávné historie a krátce připomeňme předchůdce dnešního Domova pro seniory v Podhůrecké ul. 815/III., kterým byl tzv. „Dalkovský dům“ v Pavlíkově ul. č.p. 6/I.

Původní využití domu v Pavlíkově ulici č. p. 6/I., dříve známém pod názvem Dalkovský, bylo jako městská nemocnice. Čítala 45 lůžek a svoji funkci plnila až do roku 1914, kdy byla otevřena nová veřejná nemocnice v Klatovech. Během I. světové války byl tento objekt využit jako vojenský lazaret. Po jejím skončení 28. 12. 1918 se městská rada rozhodla, že bude v tomto domě zřízen chorobinec (nebo též městský chudobinec), který fungoval nepřetržitě do roku 1951, kdy došlo k přejmenování na domov důchodců. Od roku 1956 byl objekt v majetku ONV – odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které zřídilo pro správu svých sociálních institucí rozpočtovou organizaci – Okresní ústav sociálních služeb v Klatovech (OÚSS) v roce 1979. OÚSS nahradila od 1. 1. 1994 následnická organizace Městský ústav sociálních služeb, která přebrala veškerá práva a povinnosti týkající se zajišťování ekonomického a technického zařízení a organizace komplexní péče o obyvatele a pečovatelské služby. Neudržitelný havarijní stav budovy a nevyhovující hygienické podmínky donutily městské radní, aby tuto situaci řešili. Po několikaletém hledání vhodného objektu byla nakonec zvolena varianta zřízení nového domova důchodců v objektu Domova – penzionu pro důchodce v Podhůrecké ulici 815/ III., Klatovy. Tam také došlo v říjnu 1998 k přestěhování všech 28 obyvatel Domova důchodců v Pavlíkově ulici v Klatovech. Budova byla vyklizena a k 31. 10. 1998 vrácena městu. Tím se uzavírá historie tohoto domu coby poskytovatele sociálních služeb.

Podhůrecká č.p. 815/III.

Budova dnešního Domova pro seniory v Podhůrecké ulici 815/III. byla předána v roce 1991 do užívání jako Domov – penzion pro důchodce. Služba byla určena občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a pro občany, kteří byli plně invalidní a jejichž zdravotní stav byl takový, že umožňoval vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. V Klatovech byl domov – penzion pro důchodce vystavěn ve dvou etapách. První budova č. p. 815/III. osmipodlažního panelákového typu byla předánaOkresnímu ústavu sociálních služeb k užívání v roce 1991. Ještě v tomto roce se stěhovali první obyvatelé tohoto domova do plně vybavených garsoniér (kuchyňská linka, vestavěné skříně, WC, koupelna) a 7 manželských párů do dvoupokojových bytů. V roce 1993 následovala etapa druhá – předání stavebně totožné budovy č. p. 832/III. V roce 1994 přešla správa obou objektů pod Městský ústav sociálních služeb v Klatovech. Péči o klienty obou budov zajišťoval společný tým zaměstnanců, tvořený z vedoucí, sociální pracovnice, vrchní sestry, týmu pečovatelek, zaměstnankyň kuchyňského provozu, prádelny, vrátných a jednoho údržbáře. Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách byl však tento typ služeb k 1. 1. 2007 zrušen. Budova č. p. 815/III. zůstala pod správou Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, p.o. a dál funguje jako domov pro seniory. Budova č. p. 832/III. je do dnešních dnů pod Správou nemovitostí Klatovy, s r. o. a o přidělení bytu rozhoduje Rada města Klatov. Nejedná se tedy o klasickou pobytovou sociální službu.

Jak se rodil domov pro seniory…

V roce 1997 reagovala rada města na potřebu zvýšení počtu míst v domově důchodců a odsouhlasila na svém zasedání přestavbu dvou pater budovy v Podhůrecké 815/III. na domov důchodců. Stavební úpravy spočívaly zejména ve vybudování bezbariérového zázemí (koupelny, WC). V závěru tohoto roku byla přestavba dokončena a od 1. 1. 1998 svoji činnost ve městě zahájil druhý domov důchodců. Kapacitu měl 33 lůžek, která byla obsazována zejména obyvateli domova – penzionu pro důchodce, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav potřebovali komplexnější péči. Havarijní stav objektu Domova důchodců v Pavlíkově ulici nutil klatovské radní k hledání vhodného objektu pro klienty tohoto domova a jakje již výše uvedeno, jako nejlepší řešení byla vybrána varianta rozšíření Domova důchodců v Podhůrecké ulici o další dvě patra. Stavební úpravy se týkaly tentokrát i některých pokojů, kdy se vybouráním bytového jádra zvětšily pokoje z jednolůžkových garsoniér na dvoulůžkové pokoje. Tím se navršila kapacita celého domova na 72 lůžek. V září 1998 se tak do nového domova mohlo přestěhovat 28 obyvatel DD v Pavlíkově ulici. Přechod celého objektu na režim domova důchodů dovršil zákon č. 108/2006 Sb., který zrušením penzionů – domovů pro důchodce rozhodl o dalším zvyšování kapacity domova. Celý objekt byl v souladu s novým zákonem přejmenován na domov pro seniory s kapacitou 126 lůžek.

 

Bc. Alena Kleinerová (Městský ústav sociálních služeb Klatovy)

NAHORU