Aktuální články

80. výročí transportů klatovských Židů

Klatovský zpravodaj 11/2022

V tomto roce se na řadě míst v naší zemi konají vzpomínkové akce u příležitosti 80. výročí transportů židovského obyvatelstva do koncentračního tábora Terezín. Rok 1942 byl v plánech nacistického Německa na vyvražďování evropských Židů přelomovým, neboť na území tzv. Protektorátu Čechy a Morava bylo vytvořeno ghetto, kam byli zdejší Židé a také Židé z okupovaných částí Evropy hromadně sváženi, nejvíce právě v r. 1942. Terezín jako vojenské pevnostní město s kapacitou cca 7000 osob pojmul během krátké doby cca 60.000 lidí, kteří zde žili ve velice stísněných podmínkách, když byli předtím okradeni o veškerý svůj majetek, zbaveni občanských práv a svobody. Terezínem prošlo cca 140.000 lidí, z tohoto počtu zde zemřelo na 35.000 z nich.

Jedním z míst, odkud transporty vyjížděly, byly i Klatovy, sídlo Oberlandratu, zahrnující území přibližně od Tachova po Tábor. Z Klatov byly vypraveny 2 velké transporty: Cd 26. 11. 1942 s 651 osobami, z nichž se konce války dožilo 37 lidí a Ce 30.11.1942 s 619 osobami, z nichž přežilo 35 lidí. Začátkem prosince byl ještě vypraven malý transport Ez 3.12.1942 s 6 lidmi, přežili 3 z nich. Před nástupem do transportů byli Židé soustředěni v budově dnešní Střední průmyslové školy, odkud ještě za tmy, aby nebudili nežádoucí pozornost obyvatelstva, odcházeli na nedaleké vlakové nádraží k jednosměrné jízdě do Terezína. Odtud pak byli postupně odváženi do vyhlazovacích táborů, zejména Osvětimi, a to až do konce října 1944. Mnozí zemřeli přímo v Terezíně, ať už na časté nemoci nebo kruté zacházení ze strany německých dozorců.

Tyto strašné události chceme připomenout i v Klatovech, a to přímo v místech, odkud nejen klatovští Židé odcházeli na svou poslední cestu. V budově Střední průmyslové školy se bude od 1. 11. do 13. 12. 2022 konat výstava věnovaná transportům. Bude zahájena vernisáží dne 1. 11. od 15 hodin a bude doplněna o 2 komentované a 6 nekomentovaných prohlídek.

Ve dnech 25. 11. a 30. 11 2022, které časově odpovídají vypravení transportů z Klatov před 80 lety, bude možné přímo v autentických prostorách tříd, kde byli Židé shromážděni, vyslechnout ve dvou termínech identickou přednášku, věnovanou několika židovským rodinám. Přednášku připravili členové spolku SYNAGOGA KLATOVY, z. s. a bude obsahovat řadu nových, dosud nepublikovaných zjištění. O rodině Pollakových z Velhartic promluví Pavel Koura, příběh známého klatovského fotografa Maxe Bermanna a jeho příbuzných z Klatov a Němčic představí Dana Škůrková. Tzv. smíšenému manželství Emila a Emilie Boldanových se bude věnovat František Škůrek. Přednášky budou uvedeny odborným výkladem Milana Strnada, autora knihy Židé v dějinách města Klatov.

Spolek SYNAGOGA KLATOVY, z. s. dále připomene 10. výročí odhalení pomníku Zmizelý svícen na souběhu ulic Randova a Denisova. U pomníku proběhne dne 2. 12. ve 14. hodin vzpomínkové setkání nazvané Vraťme jménům tváře.  Autor pomníku, sochař Václav Fiala, vytvořil pro tuto příležitost instalaci fotografií zachycující tváře aspoň některých z 266 obětí holocaustu uvedených na pomníku. Fotografie budou umístěny na zdi naproti.

V souladu s židovskými tradicemi může každý položit k pomníku symbolický kamínek. Chtěli bychom touto formou připomenout tváře lidí, kteří nemají nikde svůj hrob, u kterého by na ně mohli vzpomínat jejich blízcí. Nezapomenout je to jediné, co pro ně můžeme udělat.

Na pořádání uvedených akcí se podílejí: Střední průmyslová škola Klatovy, Městské kulturní středisko Klatovy, Klub 3. armády v Klatovech, z.s., Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o. a spolek SYNAGOGA KLATOVY, z.s.

synagoga-klatovy.webnode.cz

Mgr. František Škůrek (SYNAGOGA KLATOVY, z.s.)

NAHORU