Aktuální články

Aktuální jízdní řády MHD

Klatovský zpravodaj 1/2021

Od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 platí nové jízdní řády MHD v Klatovech.

Vlakové spoje, zejména z Plzně, jsou opětovně změněny. I když se jedná o drobné minutové změny, město spolu s dopravcem na ně reaguje tak, aby byl zachován komfortní časový interval pro přestup (většinou v délce cca 6 minut). Problematické ale je, pokud se některý z vlaků opozdí. Autobus na něj nemůže čekat, protože musí zajistit obsluhu dané linky a přijet včas zpět na nádraží, aby stihli cestující odjezd dalšího vlaku. Na lince č. 1 došlo ke zrušení dvou spojů (spoje č. 2 a 11), a to z důvodu malého počtu přepravovaných cestujících a možnosti přepravy spoji, které jezdily téměř současně. Autobusové linky zůstávají beze změn, i nadále budou jezdit linky č. 1, 2 a 4 po stejných trasách.

Pro rok 2021 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD připravenu částku 5,8 mil. Kč. Navíc Plzeňský kraj požaduje po městu příspěvek na dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému kraji ve výši téměř 800 000 Kč.

I přesto zůstávají stejné ceny jízdného 8 Kč pro dospělé, 4 Kč poloviční. Děti ve věku od 6 do 15 let, občané ve věku od 15 do 18 let, studenti ve věku od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let platí poloviční. Senioři nad 70 let a děti do 6 let zdarma. Zdarma jsou přepravováni též držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, průvodci držitelů průkazu ZTP/P nebo vodicí pes (pokud se přepravují současně s tímto držitelem) a držitelé zlaté „Jánského plakety“.  Ceny jízdného jsou takto stanoveny již od roku 2006. Platnost nových jízdních řádů MHD je stanovena do 11. 12. 2021.

Od 1. 7. 2020 zabezpečuje MHD firma Klatovská dopravní společnost s.r.o. Jízdní řády jsou přístupné na všech autobusových zastávkách a jsou k dispozici za symbolický poplatek v budově Klatovské dopravní společnosti v ulici Dr. Sedláka čp. 940 a dále jsou zveřejněny na internetových stránkách města Klatov. Informaci o jízdních řádech MHD Vám podají i v informačním centru města Klatovy.

František Kocfelda (vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy)

NAHORU