Aktuální články

Aplikace eDoklady

Klatovský zpravodaj 4/2024

Zapomněli jste si doma peněženku s doklady, ale mobil máte stále u sebe? Pak i vám se může hodit občanský průkaz v mobilu.

Když byla letos 20. ledna spuštěna aplikace eDoklady, byli jsme i u nás na úřadě v podobné situaci jako ostatní občané České republiky. Neměli jsme více informací než jen to, co jsme si mohli přečíst na webových stránkách https://edoklady.gov.cz. Začali jsme proto zkoušet na „vlastní kůži“, jak funguje aplikace ze strany¨občana i ze strany úředníka. Přestože nám zákon ukládá povinnost přijímat eDoklady až od 1. července letošního roku, byli jsme rozhodnuti tuto službu nabídnout dřív.

V prvních týdnech po spuštění však aplikace na straně úředníka nebyla stabilní, občas se nedalo přihlásit, občas se telefon klienta nespároval s aplikací. V tuto chvíli máme ověřování eDokladů připraveno a například na živnostenském odboru již běží v ostrém provozu. Máme zde úspěšně ztotožněné první dva klienty. Na většině ostatních míst chystáme příjem elektronických dokladů nejpozději do konce dubna.

Příprava je spojena nejen s nastavením aplikace a zaškolením úřadníků, ale také s pokrytím přepážek wi-fi signálem. K ověření na přepážce je nutné připojení k internetu a chceme tímto vyjít vstříc i těm klientům, kteří nebudou mít data v mobilu.I přes naši snahu budou existovat výjimky, jako například oddělení občanských průkazů, kde jsme plně závislí na technice ministerstva vnitra a příjem eDokladů zde nedokážeme plně ovlivnit.

Zavedení eDokladů je logický krok v elektronizaci státní i veřejné správy, určitě eDoklady nebudou „správnou“ volbou pro všechny, ale věřím, že si najdou dostatek svých zastánců.

Rostislav Klemsa (vedoucí odboru vnitřních věcí)

NAHORU