Aktuální články

August Förster a co dál?

Klatovský zpravodaj 9/2022

V Refektáři jezuitské koleje je klavír. Této skutečnosti si mnozí všimli, někteří na něj hledí s obdivem, někteří s hrdostí, někteří rozmrzele (vždyť stál tolik peněz). Těch posledních však naštěstí neustále ubývá, neboť nástroj je to nejen krásný, ale jeho zvuk vybraný přímo do prostředí koleje dokáže pohladit i vzrušením rozbušit srdce.

Klavír byl pořízen na podzim 2020. Volba doby byla možná vhodná, možná nevhodná. Kdo ví. V každém případě několik dnů po jeho instalaci, naladění a představení se kolej na několik měsíců zavřela, protože covid… Znáte to, všichni jsme tuto dobu prožili. Aby Augustu Försterovi nebylo smutno, vznikl on-line projekt Iluminace, který spojil hudbu s uměním výtvarným. Při pohledu na čísla „diváků“ lze říct, že se jednalo a stále jedná o projekt veleúspěšný. Do sálu bychom nikdy tolik diváků nedostali. Ale… Žádný on-line projekt nenahradí živé provedení, kontakt se živými lidmi. V koncertním či divadelním sále, v galerii, na ulici. Vždyť sdílené emoce, které ve vás vyvolá hudba, pohyb, gesto, tah štětce nebo dotek kamene, jsou znásobené.

I proto jsme na letošní rok připravili koncertní cyklus August Förster a jeho ženy, koncerty čtyř mimořádných žen - klavíristek. Na jaře jste měli možnost si poslechnout Kláru Skalkovou, v září vás čeká recitál Sáry Medkové. V říjnu a listopadu pak Augusta Förstera rozezní Silvie Bradová a Linda Coganová. Přijměte tedy tento text jako pozvánku na podzimní klavírní koncerty, a i na ostatní akce, které v refektáři pořádáme.

A co bude dál? V příštím roce bude August Förster v klatovském jezuitském kolejním refektáři určitě hrát. Věřím, že s diváky, před diváky a pro diváky.

 

 


Je obecně zřejmým faktem, že z hudebníka nečiní skutečnou uměleckou osobnost jen brilantně zvládnutá technika; je k tomu zapotřebí mnohem více – osobitost, vyzrálost, služba hudbě, touha neustále objevovat, odmítnutí diktátu okolního světa… Zdá se, že mladá česká klavíristka a skladatelka Sára Medková se v tomto ohledu ubírá správným směrem. Jde si vlastní cestou, vytrvale na sobě pracuje a svými schopnostmi stejně jako bezprostředností a výrazovým projevem podněcuje současné skladatele k maximálnímu využití jejího potenciálu. Její repertoár se však neomezuje výhradně na soudobou hudbu; zahrnuje i díla klasická. Spojení Bachových skladeb s díly soudobými tu není jen konfrontací hudby baroka a dneška; je to i ukazatel řady styčných uměleckých momentů, kterými se ve své době zaobíral Bach a kterými se zabývají též současní autoři.


Vítězslav Mikeš
dramaturg Filharmonie Brno


Karel Viták (Městská knihovna Klatovy)

NAHORU