Aktuální články

Bookstart

Klatovský zpravodaj 12/2023

Celosvětovým trendem v oblasti knihovnictví je cílit svými službami na všechny věkové kategorie, vytvořit pro ně otevřené a útulné prostředí, které by je k návštěvě knihovny vybízelo. Tento fenomén má mnoho nástrojů, mezi něž patří například mezinárodní projekt Bookstart, jehož název v České republice nese dovětek „S knížkou do života“. Co si pod tím představit? Jedná se o projekt, který klade důraz na podporu čtenářské gramotnosti, na získání pozitivního vztahu ke knize a čtení u nejmenších dětí. Knihovny se díky tomuto projektu mohou představit rodinám s právě narozenými dětmi a pozvat je na některou z akcí, která je pořádána přímo pro ně. Možná si kladete otázku, zda to není příliš brzy, když novorozeně zatím nečte. Není. Vztah ke čtení, potažmo poslechu mluveného slova, se vytváří již od narození a je potřeba, aby dětem byly poskytovány vhodné podmínky pro jeho rozvoj. Pozitivní vztah dětí ke čtení jim v budoucnu usnadní schopnost učit se a celkově se zorientovat ve světě informací.

Vedle stovek dalších knihoven z celé republiky se do tohoto projektu letos zapojila také Městská knihovna Klatovy. Díky tomu se každý týden setkává skupina deseti rodin s dětmi ve věku od narození do tří let ve speciálně upravených prostorách bývaléhoantikvariátu, kde vznikl útulný koutek vybavený hračkami, knížkami a různými pomůckami pro zdravý vývoj dětí. Setkání bývají tematicky laděna, například podle aktuálního ročního období, podle blížícího se svátku v kalendáři aj. Někdy jsou v rámci těchto setkání přizváni i externisté, jako kupříkladu fyzioterapeutka paní Mgr. Petra Haviarová, která rodičům pohovořila o zdravém vývoji dětí a správné manipulaci s nimi, nebo paní Ing. Marcela Hájková, jež pro děti připravila zajímavé, nyní velmi populární, smyslové hraní s různorodým materiálem na podporu vývoje jemné motoriky.

A jak tato setkání probíhají bez externích lektorů? Nejprve se společně přivítáme, prostřednictvím tematických říkanek s pohybem se protáhneme, ukážeme si zajímavé knižní novinky z fondu knihovny, někdy si i společně přečteme vybraný krátký úryvek z knihy a poté následuje připravená aktivita, která cílí na rozvoj smyslů a jemné motoriky dítěte. Ve zbylém čase obvykle probíhá kreativní tvoření a pak volná zábava, při které si děti mohou pohrát ať už spolu, nebo se svými rodiči. Rodičům je poskytnut prostor k vzájemnému sdílení cenných rad a zkušeností. Jednotlivá setkání jsou rodiči velmi kladně hodnocena a je milé pozorovat, že i děti jsou spokojené a těší se, až se zase následující týden sejdeme. Zájem ze strany rodin je velký, proto je nutné říci, že kapacita je momentálně zcela naplněna.

Závěrem bych ráda jménem Městské knihovny Klatovy poděkovala firmě LS stavby s.r.o. za sponzorský dar, díky němuž jsme mohli zakoupit dřevěný motorický stolek s aktivitami, dřevěné puzzle a vkládačky a startovací sety obsahující leporelo, časopis a metodiku pro rodiče.

Mgr. Klára Prosrová (Městská knihovna Klatovy)

NAHORU