Aktuální články

Charitativní bazar doplnil adventní trh

Klatovský zpravodaj 1/2021

Klatovský klášterní bazar – 10. ročník se uskutečnil 13. prosince jako součást prvního adventního trhu.

Řada podnikatelů a společností nám věnovala zajímavé zboží od adventních svícnů, přes výrobky ze dřeva až po různé masné, sýrové či sladké pochutiny. Další dobroty si připravily členky Klatovského okrašlovacího spolku a zástupkyně Domu dětí a mládeže. Vše bylo nabídnuto

ve třech označených stáncích a lidé tak svým nákupem přispěli Oblastní charitě Klatovy na pořízení polohovacích lůžek pro seniory. Byl k tomu zřízen speciální účet 30031-82048319/0800, na který může libovolnou částkou přispět každý do 31. 1. 2021. V této době je na účtě 59 065 Kč.

Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli a podíleli se na přípravě bazaru i prodeji. Jsem rád, že i v této obtížné situaci si dokážeme pomáhat.

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU