Aktuální články

Činnost realitního zprostředkovatele

Klatovský zpravodaj 2/2021

Novým zákonem o realitním zprostředkování, který nabyl účinnosti 3. 3. 2020, byla mezi vázané živnosti zařazena činnost realitního zprostředkovatele, zároveň byla stanovena podmínka odborné způsobilosti a některé další nové povinnosti, které musí podnikatelé v tomto oboru splňovat.  Chceme tímto upozornit podnikatele, kteří tuto činnost vykonávají a hodlají v ní pokračovat, na povinnost ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“, a to v termínu do 3. 3. 2021.

Ing. Miluše Lejsková

Ing. Miluše Lejsková (vedoucí živnostenského odboru)

NAHORU