Aktuální články

Dotace poskytované městem Klatovy

Klatovský zpravodaj 2/2024

Město Klatovy každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu nemalé finanční prostředky na podporu kultury a sportu. V roce 2024 se bude z Programu „Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy v roce 2024“ rozdělovat částka 800.000 Kč, z Programu „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací“ celkem 5 mil. Kč a dále budou poskytovány dotace na účel určený žadatelem v žádosti (tzv. mimořádné dotace).

• Program „Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy v roce 2024“ Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je od 1. února do 28. února 2024.

• Program „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací“ Všechny kulturní a sportovní organizace, které mají sídlo na území města a sdružují k činnosti děti a mládež do 18 let, mohou v termínu od 1. března 2024 do 31. března 2024 žádat o dotaci z výše uvedeného programu.

• Dotace na účel určený žadatelem v žádosti (tzv. mimořádné dotace) Žádosti o dotace z tohoto programu je možné průběžně podávat během celého roku.

Zásady pro poskytování dotací v oblasti kultury a sportu naleznete na internetových stránkách Městského úřadu v Klatovech, kde jsou uvedeny podmínky pro čerpání dotací z jednotlivých programů. Zde lze získat i formuláře žádostí pro písemné nebo elektronické podání.

Žádosti v tištěné podobě je možno vyzvednout v sekretariátu místostarosty Ing. M. Kříže a na odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Ing. Alena Kunešová (vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu)

NAHORU