Aktuální články

Dopravní omezení během poutě

Klatovský zpravodaj 7/2024

Vážení občané města, v souvislosti s pořádáním klatovské poutě si vám dovolujeme podat podrobnější informace o dopravních opatřeních.

V zájmu zajištění větší bezpečnosti návštěvníků poutě dojde od pátku 12. 7. 2024, 12:00 h do neděle 14. 7. 2024, 23:00 h k uzavření průjezdu vozidel přes náměstí Míru ve směru od ulic Pražská a Vídeňská. Na náměstí bude umožněn vjezd prodejcům na trhu, pořadatelům a hostům akce za předem stanovených časových podmínek. Z důvodu umožnění vjezdu do historického centra mimo náměstí pro osoby s trvalým pobytem, sídlem firmy nebo provozovny bude zákaz vjezdu umístěn až u náměstí za křižovatkou s ul. Křížová. V době od 12. 7. 2024 do 14. 7. 2024 nebude zajištěna obslužnost zastávek pro linku č. 436001 „Klatovy, nám. Míru“ pro oba směry a „Klatovy, Rybníčky“ v ul. Dobrovského ve směru z nádraží.

Od soboty 13. 7. 2024, 05:00 h do neděle 14. 7. 2024, 23:00 h bude pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od náměstí Míru až po Suvorovovu ulici. Všechny ulice kolmé na Plánickou ulici budou zaslepené kromě ulice k hotelu Rozvoj.

Po dobu uzavírky náměstí Míru nebude zajištěna obslužnost zastávek MHD na náměstí Míru a v ul. Dobrovského v době od 12. 7. 2024 do 14. 7. 2024. Náhradní zastávka bude zřízena v ul. Podbranská pro oba směry.

Po dobu uzavírky Plánické ulice včetně křižovatky s ul. Jiráskova bude zastávka z Plánické ulice přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající zastávky MHD. Trasa spojů linky č. 4 MHD bude vedena ulicemi Vídeňská, Puškinova, Národních mučedníků, Studentská, Suvorovova, Plánická a zpět po stejné trase s využitím zastávky v ul. Podbranská. Trasa spojů linky č. 1 povede ulicemi Podbranská, Vídeňská, ul. 5. května do Lub a zpět po stejné trase.

Stejně jako v předcházejících letech bude z důvodu umístění pouťových atrakcí uzavřeno Erbenovo náměstí včetně přilehlých komunikací v době od 5. 7. 2024 do 16. 7. 2024.

Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov, zvláště ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou jak uzavírkami silnic, tak např. hlukem, který jistě s poutí souvisí, o trpělivost a shovívavost.

Děkujeme a přejeme vám příjemné prožití pouťových dnů.

Ing. Libor Matějka (vedoucí hospodářského odboru)

NAHORU