Aktuální články

Investiční akce pro rok 2024 financované Plzeňským krajem v Klatovech

Klatovský zpravodaj 2/2024

Zastupitelstvo Plzeňského kraje konané 18. 12. 2023 mimo jiné odsouhlasilo pro rok 2024 několik investičních akcí, které budou realizovány, nebo s jejichž realizací se začne v roce 2024 na území Klatov.

Asi největším individuálním projektem bude zahájení stavby přestupního terminálu u vlakového nádraží v předpokládané hodnotě 135 mil. Kč. Na něj bude navazovat investice, resp.

oprava Nádražní ulice financovaná městem.

V klatovském muzeu bude kraj v roce 2024 pokračovat s financováním nové stálé expozice v hodnotě 15 mil. Kč.

V klatovských středních školách se připravuje několik akcí, které buď přímo začnou, nebo se začne s jejich projektováním v roce 2024. Ve Střední průmyslové škole půjde o rekonstrukci a modernizaci odborných učeben a kabinetů za cca 5 mil. Kč, v budově Obchodní akademie se připravuje půdní vestavba a výtah, v budově školní jídelny Střední zdravotnické školy v Puškinově ulici proběhne příprava snížení energetické náročnosti, předpokládaný výdaj je 11 mil. Kč. Pro Střední zemědělskou školu je připraveno pro rok 2024 40 mil. Kč na projekt navýšení kapacity školy spočívající ve výstavbě nové budovy s učebnami.

Jak jsem již výše napsal, jedná se o přehled větších individuálních akcí, se kterými pro rok 2024 počítá Plzeňský kraj, které buď proběhnou nebo se s jejich realizací začne,

ať už vlastními stavebními nebo projekčními pracemi.

Bc. Pavel Strolený

Bc. Pavel Strolený (místostarosta)

NAHORU