Aktuální články

Jedno přání mám – ZŮSTAT DOMA

Klatovský zpravodaj 1/2022

Anděl Strážný je registrovaná sociální služba tísňové péče. Organizace nese symbolický název Anděl Strážný a pomáhá seniorům, dlouhodobě nemocným lidem, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem.

Toto zařízení zvané TIPEC (zkratka tísňové péče) je napojeno na dispečink, kde je odborný personál připraven poskytnout klientům okamžitou pomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Zařízení TIPEC pomáhá stovkám seniorů po celé České republice. Mimo jiné má v sobě zabudovaný detektor pádu a detektor pohybu, které zalarmují naše dispečerky, pokud se klient delší dobu nehýbe nebo upadne. Dispečerky následně klientovi volají přímo na zařízení, zjišťují, v jaké situaci se klient nachází a v případě nutnosti kontaktují rodinné příslušníky, jiné kontaktní osoby či integrovaný záchranný systém.

Monitorovací zařízení TIPEC je poskytováno klientům formou zápůjčky zcela zdarma, instalace zařízení stejně jako návštěva sociální pracovnice v místě bydliště klienta a nastavení služby je rovněž zdarma. Za službu se platí pouze měsíční paušální poplatek ve výši 450 Kč s tím, že první měsíc užívání služby je bezplatný, je to jakési adaptační období, kdy má klient možnost si zařízení vyzkoušet a  rozhodnout se, zda mu vyhovuje.

Součástí služby je i připomínání léků, kontrola pitného režimu či tzv. Povídavá linka, kam si klienti mohou zavolat a popovídat si v případě, kdy se cítí osamělí či si chtějí zahrát třeba slovní fotbal nebo potrénovat paměť. Povídavá linka je tedy mnohdy plná oboustranně přínosných a příjemných chvil. Veškeré tyto služby jsou klientům poskytovány rovněž zdarma.

Díky TIPCI jsou lidé schopni bez obav o své zdraví mnohem déle žít doma, ve svém přirozeném prostředí, kde mají vzpomínky, zázemí, klid, ale především dobře známý DOMOV.

Cílem Anděla Strážného je snížení zdravotních a bezpečnostních rizik, zprostředkování či poskytnutí pomoci v krizových situacích a oddálení odchodu do pobytových zařízení.

 

Kontakt:

Anděl Strážný z. ú., Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

Email: poptavka@andelstrazny.eu

Bezplatná telefonní linka NONSTOP +420 800 603 030

www.andelstrazny.eu

Mgr. Kamila Podlahová (projektová manažerka)

NAHORU