Aktuální články

Klatovská knihovna v projektu Knihovny.cz

Klatovský zpravodaj 6/2021

Klatovská knihovna se stala hrdým členem portálu Knihovny.cz, který provozuje Sdružení knihoven ČR a vychází z Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 a je ukotven i v současné Koncepci na léta 2017–2020. Tento trend sbližování knihoven není v Evropě ojedinělý, podobný funguje například v Nizozemsku, Dánsku, Finsku nebo Švýcarsku. Prioritou je pro něj co nejjednodušší přístup k informacím a snadná orientace v nich. Funguje od roku 2015 a v budoucnu se počítá se začleněním většiny knihoven v České republice.

 

Co členství v Knihovny.cz znamená?

Globalizace se netýká pouze cestování, ale přináší možnosti i na poli vědy, vzdělávání a přístupnosti informačních zdrojů. Knihovny.cz vznikly díky spolupráci krajských, specializovaných i městských knihoven s cílem vytvořit jednu společnou databázi katalogů a dalších zdrojů. Díky tomuto portálu můžete:

 • vyhledávat v online katalozích všech zapojených knihoven,
 • rezervovat si knihy, objednávat ze skladu, prodlužovat výpůjčky atd.,
 • mít přehled o výpůjčkách, poplatcích a délce platnosti registrace, a to v katalozích těch knihoven, ve kterých máte registraci a jsou účastny projektu Knihovny.cz.

 

 

U některých knihoven je možné:

 

 • provedení online registrace (v Městské knihovně Klatovy zatím nelze),
 • zaplacení poplatků a pokut,
 • vyhledávání plných textů v elektronických zdrojích knihovny,
 • stahování a další využití dokumentů.

 

 

Zapojené zdroje

Knihovny.cz nabízejí ještě mnohem více než „jen“ katalogy všech zapojených knihoven.  Přístup získáte i k digitalizovaným zdrojům – Digitální knihovně Ministerstva obrany ČR, Západočeského muzea v Plzni, Muzeu Jindřichohradecka, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického nebo Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Sdružené jsou tu ale i další zdroje, neocenitelné pro studenty, učitele, ale i běžné čtenáře. Z těch nejdůležitějších jmenujme například: Souborný katalog ČR, Manuscriptorium, Normy ČSN, Patenty, Zákony pro lidi, Pedagogická bibliografická databáze, Knihovědná bibliografie, Česká literární bibliografie a další.

 

Další funkce Knihovny.cz:

 

 • propojení rozhraní z různých knihoven v jednom účtu,
 • ukládání často používaných dotazů, odebírání RSS kanálů atd.,
 • generování citací v různých bibliografických standardech,
 • sledování knižních trendů, komunikace s dalšími uživateli, inspirace,
 • adresář všech knihoven,
 • průběžně rozšiřovaná nabídka přístupu k neknihovním e-zdrojům,
 • „Zahraniční zdroje“ – nástroj k mnohdy fulltextovým oborovým databázím, vědeckým časopisům a dalším zdrojům z celého světa.

 

 

Knihovny on-line

Speciální sekcí portálu jsou Knihovny online (online.knihovny.cz). Nabízejí ještě mnohem více přístupu k informacím a dokumentům, navíc z pohodlí domova. E-zdroje jsou děleny přehledně podle věku, pro děti a mládež, studenty VŠ, dospělé a seniory a vše je přístupné zdarma. Stahovat a číst si můžete dětské knihy, povinnou literaturu, odborné příručky, klasickou literaturu i novější díla. Nemusíte tak osobně do knihovny, ale postačí vám tablet, čtečka nebo počítač.

 

Díla nedostupná na trhu

Národní knihovna ČR ve spolupráci s dalšími knihovnami se rozhodla zpřístupnit svoje fondy děl nedostupných na trhu vydaných na území České republiky do roku 1989 (od roku 2021 se tento fond rozšíří i o díla vydaná až do roku 2007), periodika pak do roku 2009. Jedná se o díla, která nejsou jakkoli dostupná na českém trhu ani v novém vydání a ještě neuplynulo 70 let od smrti autora, jsou tedy chráněna autorským právem. Knihovny tato díla poskytují fulltextově, ale pouze pro čtení, jejich tisk, stahování nebo jakékoli jiné nakládání s nimi je zakázané.  Městská knihovna Klatovy získala přístup k této službě právě prostřednictvím účasti v projektu Knihovny.cz.

K textům je možné se dostat pomocí vzdáleného přístupu na webu ndk.cz, jehož podmínkou je registrace v naší knihovně. Pro přístup je nutné využít přihlašovací údaje do katalogu MK Klatovy. Tyto služby je možné využít bezplatně.

Bc. Lucie Braunová (Městská knihovna Klatovy)

NAHORU