Aktuální články

Klatovská teplárna drží ceny na dobré úrovni

Klatovský zpravodaj 1/2022

Vážení občané, v poslední době všichni vnímáme zdražování energií, stoupá cena elektřiny i plynu. Klatovská teplárna, a.s., jako stabilní dodavatel tepla ve městě, nabízí energetické služby za přijatelné ceny.

Dlouhodobě zásobuje tepelnou energií mnoho průmyslových podniků, přes čtyři tisíce bytů a řadu různých provozoven služeb a obchodů. Dodávky tepla jsou realizovány komplexně, neboť zákazníci nemají s touto službou jakékoli starosti. Cena tepla z teplárny je konečnou cenou a s odběrem tepla nejsou spojeny žádné další výdaje. Odběratelům tak odpadají investice na pořízení a instalaci vlastního zdroje tepla, zajištění nutných revizí, oprav i údržby. A příznivá zůstává i v této energeticky nelehké době také cena dodávaného tepla.

Pro rok 2022 společnost Klatovská teplárna, a.s.,  vykalkulovala předběžnou cenu tepelné energie pro primerní odběry ve výši 535,09 Kč (588,60 Kč s DPH) a pro sekunderní odběry ve výši 633,18 Kč (696,50 Kč s DPH). Kalkulace těchto cen byla samozřejmě provedena dle veškerých platných legislativních a regulačních pravidel. Oproti předběžné ceně na rok 2021 byla cena tepelné energie mírně navýšena, a to z důvodu především zvyšování cen materiálů, oprav, služeb apod. Klatovská teplárna, a.s., si však včas zajistila dodávky paliv a ostatních energií (především plynu a elektřiny), a tudíž cenu tepelné energie na rok 2022 současná energetická krize již neovlivní.

Díky těmto krokům se předběžná cena tepelné energie pro rok 2022 zvyšuje pro primerní odběry jen o 3,48 % a pro sekunderní odběry o 3,39 %. Tedy výrazně méně než je předpokládaná inflace. Při průměrném odběru tepelné energie cca 25 GJ/rok/bytovou jednotku se jedná o meziroční navýšení ceny pouze o 47,56 Kč/měsíc/bytovou jednotku včetně DPH.

Zároveň bych rád zmínil, že díky modernizaci a optimalizaci výkonů (příkonů) jednotlivých kotlů centrálního zdroje tepelné energie se podařilo ukončit povinnost vykazování a nakupování emisních povolenek CO2 a tím dosáhnout velmi výrazné úspory nákladů, která se projevila v kalkulovaných cenách tepelné energie.

Přeji Vám úspěšné vkročení do nového roku, hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU