Aktuální články

Knižní online katalog

Klatovský zpravodaj 1/2021

Pro někoho možná novinka, pro jiné starý známý užitečný pomocník při využívání služeb klatovské knihovny, to je online katalog klatovy.tritius.cz.

Základními funkcemi katalogu jsou správa čtenářského konta a vyhledávání a následné zpracování požadovaných dokumentů. Přihlášení do čtenářského konta naleznete v pravém horním rohu. Po úspěšném vložení přihlašovacích údajů (e-mailová adresa, číslo čtenáře a heslo vygenerované buď automaticky ve formátu RRMMDD dle data narození čtenáře, nebo vlastní, vámi zadané – ideální je heslo změnit hned po prvním přihlášení do katalogu) získáte přístup ke svému čtenářskému kontu. Přihlášení je možné i pomocí účtu v MojeID.

Čtenářské konto

Čtenář má k dispozici menu, ve kterém nalezne všechny potřebné informace o svém účtu. V prvé řadě zjistí, do kdy je platná jeho registrace, kterou může online zaplatit. V položce Nastavení si dále může upravit vlastnosti uživatelského prostředí, jako např. barvu, preferovaný jazyk, typ souhrnu výpůjček, který obdrží při odchodu z knihovny, odesílání oznámení nebo nastavení základních parametrů vyhledávání v katalogu. V dalších položkách menu je možné změnit si heslo nebo osobní údaje.

Dvě následující položky se již týkají samotných čtenářových výpůjček. V položce Moje výpůjčky zjistí, které dokumenty má aktuálně doma, na jakém oddělení a do kdy jsou vypůjčené, a také si je zde může prodloužit, pokud nejsou označené symbolem tužky, což znamená, že je má jiný čtenář rezervované. Prodloužení v katalogu není možné, pokud má čtenář ve svém kontě nezaplacenou upomínku. Prohlédne si historii výpůjček či seznam stažených elektronických knih.  V Mých objednávkách je možné zobrazit požadované rezervace z jednotlivých oddělení. V položce Moje poplatky má čtenář přehled o zaplacených, popř. dlužných poplatcích, které může rovnou uhradit.

Vyhledávání v katalogu

Možnosti vyhledávání v online katalogu jsou široké. Základní vyhledávací řádek (vlevo) funguje podobně jako u Google s funkcí našeptávače (po zadání části výrazu nabízí vyhledatelné možnosti) a stačí do něj zadat požadovaný výraz. Pozor, takto zadaný výraz hledá pouze v názvech děl, klíčových slovech nebo konkrétních autorech.

Pravá část vyhledávacího řádku určuje, v jakém oddělení, popř. ve kterých typech dokumentů chce čtenář vyhledávat požadovaný dokument.  Pokročilé a kombinované vyhledávání potom umožňují hledat i v jednotlivých tématech či kombinovat různé vyhledávací atributy, jako jsou klíčová slova, ISBN, jazyk, rok vydání aj., čímž je možné získat přesnější výsledek. Kalendárium nabízí přehled výročí významných osobností kultury i politiky v období zadaném čtenářem.

Výsledky vyhledávání

Pokud byl dotaz správně zadán a čtenář je s výsledky spokojen, zobrazí se výpis vyhledaných dokumentů. Výsledky lze variabilně seřadit podle daných kritérií (sestupně, vzestupně, podle názvu, typu dokumentu atp.). U vybraného dokumentu je následně možné zjistit, zda ho lze vypůjčit jako e-knihu nebo jako klasický dokument, na kterém oddělení v knihovně je dostupný, či jestli je půjčený. Pokud se nám po zadání dotazů objeví velké množství výsledků, může čtenář použít ještě tzv. řezy (v pravém horním rohu), kterými upřesníme danou oblast hledání - např. podle roku vydání, klíčového slova, dostupnosti či typu dokumentu.

Po rozkliknutí vyhledaného dokumentu uvidíte ve většině případů, jak vypadá obálka, obsah, rok vydání, nakladatelství, klíčová slova, edice, ISBN a další nezbytné informace pro čtenáře i knihovníky. Zároveň je možné si vygenerovat citaci daného díla. Ve spodní části se potom nachází oddíl Rozpis svazků, pomocí něhož zjistíme, kde se dané dílo nachází a jestli je dostupné. Zde je třeba dávat si pozor na lokaci (fyzické umístění daného svazku – knihy), vyhledávat v katalogu klatovské knihovny, tedy ne jiné, a rezervovat svazek, který je přístupný přes naši registraci (čtenář s registrací z oddělení pro dospělé si může vypůjčit knihy i z dětského, naopak to ale nelze). Zároveň si také čtenář registrovaný v klatovské knihovně nemůže na svou registraci půjčovat knihy v Lubech a jiných regionálních knihovnách spadajících pod správu klatovské knihovny. Oddíl Odkazy umožňuje přímý přístup k informacím o knize na různých vyhledávačích, např. Knihy Google, Knihovny.cz nebo Souborný katalog aj.

V panelu úplně nahoře můžete kromě výběru jazyka katalogu filtrovat ještě podle druhu katalogu, prohlédnout si novinky ve fondu, hledat v rejstřících (autoři, témata a klíčová slova) nebo si v odkazech prohlédnout stránky Theses.cz, katalog vysokoškolských kvalifikačních prací, nebo katalog volně stahovatelných e-knih Městské knihovny v Praze. A malá poznámka nakonec – pokud si už opravdu nevíte rady, můžete využít Nápovědu nebo radu některé z ochotných knihovnic při osobní návštěvě.

Bc. Lucie Braunová (Městská knihovna Klatovy)

NAHORU