Aktuální články

Kořeny ...

Klatovský zpravodaj 10/2021

Vážení Klatované, každým rokem se v měsíci září otevírají brány památek u příležitosti „Dnů evropského dědictví“.  Města připravují rozmanité kulturní programy, během nichž si připomínáme neuvěřitelně bohatý, po dlouhá století vznikající odkaz našich předků. Klatovy, jako členské město Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, se k této tradici hrdě hlásí. Oprávněně a dle mého soudu zcela správně. Vždyť identifikace s místem, kde žijeme, je onou pevnou kotvou v našich životech.

Vlivem všech technických a technologických vymožeností se ubírají významně jinými směry a řítí dramaticky jinou rychlostí, než tomu bylo před několika stoletími.  Nebudu nijak nadsazovat, pokud tvrdím, že den za dnem naši předkové tvrdě zápolili o přežití. Obavy o úrodu a její sklizeň ničím jiným nebyly. Není tudíž divu, že se snažili od svojí dřiny ulevit a uměli se velmi otevřeně z každé drobnosti radovat. Důkazem toho budiž nejen řemeslné dovednosti, ale také dodržování obyčejů, jimiž si svůj úděl zpříjemňovali. Díky zápalu a šikovnosti mnohých se nám uchovaly dodnes. Um řemeslníků můžeme obdivovat při různých městských slavnostech, či právě v rámci dnů evropského dědictví. Vyniknou o to víc, že se konají v krásných kulisách historických center našich měst.

Pro jejich záchranu se po celé zemi udělalo za poslední tři desítky let hodně práce. Dobře si uvědomuji, jak těžké rozhodování zastupitelé mnohdy podstupují. Propadlý chodník, rozbitá silnice v sídlišti, chybějící dětské hřiště…, nebo zchátralý klášter, pádem hrozící městské hradby.

Jinak tomu není ani u nás. O to více si považuji toho, že klatovské zastupitelstvo vždy hledalo prostředky, aby historické dědictví Klatov nedošlo k nevratné újmě. A že kulturních památek nemáme málo (87). Postupně se proměnil bývalý studentský kostel v galerii, nedaleký dominikánský klášter povstal z ruin a slouží širokému spektru vzdělávací a sociální činnosti. Obrovským jezuitským komplexem prochází spousty lidí.  Společenské a kulturní akce jsou zde na denním pořádku. Nová expozice katakomb je hojně vyhledávaným turistickým cílem.

Mám pochopitelně velkou radost, když obnovené klatovské památky neuniknou pozornosti ani odborné veřejnosti. V letošním roce se ocenění v rámci „Staveb Plzeňského kraje“ dočkaly dvě spolu úzce související  stavby - jezuitský kostel a přiléhající Divadelní ulice. Zejména oprava jezuitského kostela byla velmi nákladná a je jednoznačným příkladem toho, jak evropské spolufinancování prospívá tváři našich měst.

Práce na dalších historických objektech máme ještě před sebou. Je to běh na dlouhou trať, vlastně bez konce. Veškeré martyrium od hledání financování po vyhovění všem požadavkům památkové péče však za to stojí.

Snad mi dáte za pravdu i vy, že právě jezuitský kostel a Divadelní ulice jsou dnes krásnou dominantou klatovského náměstí. A což teprve ve chvíli, kdy se naplní kouzlem předvánočního času. Nechci jej v denním shonu ještě ani zdaleka přivolávat, ale kdesi v pozadí ho již v paměti mám.

A pokud byste, milí Klatované, třeba o nějakém krásném, alespoň třináctimetrovém stromu, jenž by se stal ozdobou vánočního náměstí, věděli, byl bych rád.

Mgr. Rudolf Salvetr

Mgr. Rudolf Salvetr (starosta města)

NAHORU