Aktuální články

Lenox z.s. zve na charitativní představení N a S tojáka

Klatovský zpravodaj 2/2024

Ve prospěch SK Indians Plzeň se ve čtvrtek 14. března od 19:00 v Městském kulturním středisku Klatovy uskuteční komediální show Na Stojáka live. Tato událost je již 11. v pořadí a je organizována neziskovou organizací Lenox z.s., která se zaměřuje na podporu sportovních a kulturních aktivit pro tělesně postižené osoby, včetně provozu sportovního klubu SK Indians Plzeň. Klub nabízí možnost hrát Powerchair Hockey, což je florbal na elektrických vozících.

Letošní stand-up představení přivítá umělce Daniela Čecha, Ondřeje Havlíka a Tomáše Matonohu. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji za 300 Kč na pokladně Kulturního domu v Klatovech nebo online na webu www.lenoxos.cz. Na místě budou vstupenky k dispozici za 350 Kč.

Zisk z představení bude použit na udržení 8 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, kteří tvoří jádro managementu celé organizace a zajišťují realizaci všech projektů včetně týmu SK Indians Plzeň.

Powerchair Hockey, známý také jako florbal na elektrických vozících, je kolektivní sport určený pro osoby s těžkým fyzickým tělesným postižením, které se ve svém běžném životě pohybují s pomocí elektrického vozíku. Tento sport je speciálně upraven tak, aby byl přístupný a bezpečný pro všechny účastníky, a to bez ohledu na stupeň jejich pohybového omezení. Pravidla Powerchair Hockey jsou adaptována tak, aby umožnila dynamickou a atraktivní hru, kde hráči ovládají míček pomocí speciálně upravených hokejek nebo T-sticků, které jsou připevněny k vozíkům. Hra se obvykle odehrává na hladkém povrchu, jako je sportovní hala, a zápasy jsou plné strategie, rychlosti a týmové spolupráce. Powerchair Hockey nabízí lidem s postižením jedinečnou příležitost zapojit se do týmového sportu, kde mohou rozvíjet své sportovní dovednosti, zlepšovat fyzickou kondici a budovat sociální vazby. Sport také podporuje inkluzi a přináší účastníkům pocit společenství a sounáležitosti.

Lenox z.s. se neomezuje pouze na sport, ale angažuje se i v kulturním a vzdělávacím sektoru. Organizace nabízí administrativní služby a tvorbu webových stránek. Mezi její dlouhodobé projekty patří show Na Stojáka a Ples handicapovaných, a také spolupracuje s městem Klatovy na akci Táhneme za jeden provaz, která má za cíl představit florbal vozíčkářů dětem z lokálních škol. Spolupracuje se studenty Západočeské univerzity, Metropolitní univerzity a studenty středních škol v Plzeňském kraji na projektu Asistent v praxi. Organizace také pořádá besedy pro základní školy s tématem Sport a život s handicapem.

Kontaktní osoba pro tuto akci je Nikol Emrová, administrativní pracovnice Lenox z.s., dostupná na e-mailu nikol.emrova@lenoxos.cz nebo na telefonním čísle 725 380 803.

Nikol Emrová (Lenox z.s.)

NAHORU