Aktuální články

Málo smutku, hodně radosti...

Klatovský zpravodaj 1/2022

Vážení Klatované, silvestrovská půlnoc plná bujarého veselí je symbolickým předělem mezi odcházejícím, naráz starým a tím novým, mladým. Nemám na mysli jen formální změnu letopočtu. Spolu s ní si totiž mnozí klademe na sebe nové nároky, stanovujeme si, čeho bychom chtěli dosáhnout, či vyslovujeme nejrozličnější přání. Často se týkají nejen života osobního, ale i profesního či v široké míře společenského.

Každého, kdo v takové chvíli najde ve své mysli místo nejen pro sebe, ale rovněž pro své okolí, kterému je ochoten obětovat část svého volného času a doplnit ho  přijetím porce  zodpovědnosti,  považuji za obrovský přínos pro život našeho města, potažmo i celé země. Nemusíme asi sledovat veškeré události kolem nás do detailu, aby bylo zřejmé, že takový přístup k dění ve společnosti bude více než cenný.

Jsem velmi rád, že na prosincovém jednání zastupitelstva se v naprosto racionálním duchu odehrála rozprava k navrženému rozpočtu města pro následující rok. Zastupitelé o něm rozhodovali nikoliv nahodile, ale po mnoha hodinách důkladné přípravy a s jednoznačným cílem připravit jej tak, aby pokrýval základní provozní výdaje i zásadní investiční akce. Důraz kladli  na zajištění spolufinancování velkých staveb zahajovaných na území města zejména Ředitelstvím silnic a dálnic. Rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení či výstavba nových úseků cyklostezek navazujících na klatovský obchvat, jež zvýší bezpečnost pro cyklisty i pěší ve směru na Čínov a Sobětice, považuji za zcela zásadní.

Již téměř dva roky se pohybujeme opakovaně na úzké hraně zpřísňování a rozvolňování pandemických opatření. Vidím jejich neblahé dopady narušující řady zvyklostí našich privátních životů, jež jsme ještě nedávno považovali za naprosto samozřejmé. Snad ještě víc ale zasáhly do sportovního či kulturního života v širokém slova smyslu. Není asi sporu o tom, že „špičková“ kultura a sport, byť se šrámy, přežít dokáže. Výrazně složitější je to však pro široké podhoubí tvořené místními spolky a oddíly.  Vždyť z kulturních vystoupení se radujeme při řadě slavnostních příležitostí stejně, jako nás těší  výsledky mladých sportovců. V rámci schváleného rozpočtu města zastupitelé pamatovali právě i na jejich podporu a poskytli jim tak určitou jistotu a základ do další činnosti.

Vážení Klatované,

dovolte mi popřát Vám ještě jednou do nového roku hodně štěstí, úspěchů a pevného zdraví. Nechť nám všem přináší málo smutku a zejména mnohé důvody k radosti. Přeji si, aby se nám v Klatovech společně dobře žilo.

Mgr. Rudolf Salvetr

Mgr. Rudolf Salvetr (starosta města)

NAHORU