Aktuální články

Mercandinovy sady v Klatovech

Klatovský zpravodaj 11/2023

Krátký pohled do minulosti

Sady byly založeny v letech 1841-1845 na pozemcích obecních drah, tedy na obecních pastvištích. Založení parku bylo provedeno na podnět Františka – hraběte z Mercandinu, který byl klatovským krajským hejtmanem. Na jeho počest se začátkem 20. století začalo těmto sadům říkat Mercandinovy (někdy též nesprávně Mercandiniho). Součástí parku je i rybník, který byl vybudován v letech 1718–1725. V roce 1842 byl rybník upraven a byl vytvořen umělý ostrůvek. V roce 1924 byla na ostrůvku osazena socha „Dívka s růží“, která je s přestávkami na ostrůvku dodnes. V roce 1844 byla realizována stavba kolonády v empírovém stylu.

Krátký pohled do minulosti Sady byly založeny v letech 1841-1845 na pozemcích obecních drah, tedy na obecních pastvištích. Založení parku bylo provedeno na podnět Františka – hraběte z Mercandinu, který byl klatovským krajským hejtmanem. Na jeho počest se začátkem 20. století začalo těmto sadům říkat Mercandinovy (někdy též nesprávně Mercandiniho). Součástí parku je i rybník, který byl vybudován v letech 1718–1725. V roce 1842 byl rybník upraven a byl vytvořen umělý ostrůvek. V roce 1924 byla na ostrůvku osazena socha „Dívka s růží“, která je s přestávkami na ostrůvku dodnes. V roce 1844 byla realizována stavba kolonády v empírovém stylu.

Na přelomu let 2014/2015 byla realizována rekonstrukce rybníka včetně technických objektů. Bylo vytěženo 4.000 m³ sedimentů, vytvořeno nové pobřežní pásmo a rekonstruováno oplocení na hrázi.

V letech 2016-2018 byly provedeny rekonstrukce cest a stezek pro chodce a cyklisty, promenáda u kolonády, fontána před kolonádou. Současně byl doplněn mobiliář v parku. Byla vybudována automatická závlaha na „Oválu“ před kolonádou.

Průběžně byla realizována výstavba lanového centra a stezka v korunách stromů, vytvořeno petanqueové hřiště, instalována celá řada herních prvků jak pro malé děti, tak i pro odrostlejší návštěvníky. Pro zájemce jsou v sezoně provozovány a půjčovány lodičky na místním rybníku. V zimním období a při příznivých klimatických podmínkách je rybník využíván k rekreačnímu bruslení. Snaha je o zajištění co možná nejpříjemnějšího místa pro odpočinek a relaxaci návštěvníků parku.

Současnost

Vysoká návštěvnost parku nese i svoji negativní stránku. Díky nedisciplinovanosti některých návštěvníků dochází k ničení mobiliáře a herních prvků, poškozování stromů a rostlin na území parku. Samostatnou kapitolou je odhazování odpadků po celé ploše parku. Navyšujícím a stále se opakujícím nešvarem je i venčení čtyřnohých miláčků bez toho, aby jejich páníčkové a paničky po svých miláčcích exkrementy uklízeli a odnášeli do odpadkových košů. Toto vše zvyšuje náklady na údržbu parku, které jdou k tíži Technických služeb města Klatov, tedy k tíži rozpočtu Města Klatovy a tedy i k tíži nás všech.

Vzhledem k tomu, že od posledního dendrologického průzkumu uběhlo již 11 roků a od realizace pěstebních opatření na stromech 9 roků, bylo v letošním roce, v souladu s plánem péče, zadáno provedení aktualizace stavu stromů v sadech. Výsledky aktualizace nejsou nijak radostné.

V průběhu následujících 4 let bude nutné (dle současného stavu v době aktualizace) pokácet 41 stromů, za tyto stromy bude samozřejmě provedena náhradní výsadba. Dalších 465 stromů je nutné ošetřit zdravotními a bezpečnostními řezy, zkontrolovat a opravit stávající bezpečnostní vazby a u několika stromů realizovat vazby nové. To vše je nutné realizovat pomocí stromolezeckých technik kvalifikovanými a zkušenými odborníky na dendrologické zásahy.

Uvedená dendrologická opatření jsou mimo zkvalitnění zdravotního stavu stromů směřována k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků parku. Je nutné si uvědomit, že i strom, stejně jako člověk, je živý organismus, který má své zdravotní limity. Některé stromy v parku dosahují svého fyziologického maxima, a proto jsou uvedené zásahy, včetně kácení některých jedinců, bezpodmínečně nutné. Vitalitě stromů nepřispívají ani klimatické podmínky posledních roků, zejména zvyšující se teploty a nedostatek vláhy.

Pro Město Klatovy, jako vlastníka parku, budou tyto zásahy znamenat vynaložení necelých 4,5 milionu korun v průběhu následujících 4 let. Další několika set tisícové náklady ročně jsou vynakládány Technickými službami města Klatov na sekání parku, úklid parku, běžnou údržbu mobiliáře, cestní sítě atd. Jsou to náklady především pro vás, pro návštěvníky parku, abyste mohli park navštěvovat beze strachu, že Vám na hlavu spadne větev ze stromu nebo snad i celý strom, abyste se dívali při procházce na upravený čistý trávník a ne na prostory pokryté poházenými odpadky a pokryté psími exkrementy. Park je určen k tomu, abyste se v něm cítili dobře, rádi do něho chodili a při jeho návštěvě zde trávili svůj zasloužený odpočinek, ať již pasivně posezením na lavičce ve stínu zdravých stromů, nebo u sklenky dobrého piva či vína na kolonádě, nebo aktivně při využití možností instalovaných herních a cvičebních prvků.

 

 

Ing. Libor Hošek (vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy)

NAHORU