Aktuální články

Městská policie spouští nové webové stránky

Klatovský zpravodaj 6/2021

V polovině května 2021 jsme na adrese www.klatovy.cz/mpklatovy spustili nové webové stránky Městské policie Klatovy.

Chceme tímto krokem přiblížit naši práci široké veřejnosti. Jsme sice vidět nejvíce při řešení dopravních přestupků a při pořádání kulturních nebo společenských akcí, ale i když doprava ve městě je jeden z našich prvořadých úkolů, náš „záběr“ je mnohem širší. V tomto duchu je zpracována i struktura stránek.

 

Co tedy najdete na našem webu?

  • Aktuálně – zde budeme publikovat novinky a aktuality z dění v Klatovech.
  • O městské policii – základní informace o městské policii a jejím fungováním z legislativního pohledu.
  • Okrsky města Klatovy – přehled okrsků a strážníků, kteří zodpovídají za své okrsky.
  • Co dělat, když – informace o tom, jak např. postupovat v případě nalezení zatoulaného psa, použité stříkačky či mláděte opeřence.
  • Kdy volat – v jakých případech a kam volat městskou policii.
  • Ztráty a nálezy – jak postupovat v případě ztráty nebo nálezu čehokoliv. Odkazy na společnosti zajišťující ztráty a nálezy v prostředcích hromadné přepravy osob. Aktuální přehled odevzdaných nalezených věcí na služebně Městské policie Klatovy.
  • Odchycená zvířátka – všeobecné informace o dění kolem nalezených a odchycených zvířat. Rady, návody i fotografie…
  • Parkování ve městě – informace o zpoplatněných parkovištích města a jejich umístění, včetně poplatků.
  • Věděli jste, že ...? – miniseriál o dopravních značkách a pravidlech silničního provozu, která se v našem městě nejvíce porušují.

 

Volná pracovní místa – informace o podmínkách výběrového řízení, které musí splnit zájemce, který chce pracovat u městské policie.Ty nejaktuálnější informace zveřejňujeme rovněž na našem facebookovém profilu – informujeme zde o ztracených zvířátkách a také o ztrátách a nálezech. Stejně tak zde najdete aktuální dopravní omezení a proběhlé akce s aktivní účastí městské policie.

Samozřejmě, že naše stránky budeme doplňovat a rozšiřovat. Pracujeme na historii Městské policie v Klatovech nebo grafické podobě hranic naší působnosti. Nápadů má tým strážníků, který stránky zpracoval a uvedl v život, hodně, tak se můžete i do budoucna těšit na naše nové příspěvky.

Bc. Luboš Steinbach (velitel MP Klatovy)

NAHORU