Aktuální články

Nechť je rok 2021 rokem „normálním“…

Klatovský zpravodaj 1/2021

Vážení Klatované, dostáváte do rukou „Klatovský zpravodaj“ v nové podobě. Chtěli jsme vyhovět Vašim podnětům tak, abyste v něm měli ucelené informace o dění ve městě včetně přehledu kulturních, sportovních i společenských událostí. Tištěná verze bude doplněna i elektronickou a jednotliví pořadatelé budou mít možnost do něj vkládat termíny svých akcí.

První číslo vychází snad trochu symbolicky na přelomu roku. Ostatně právě tento čas bývá obdobím, kdy se ohlížíme nazpět, rekapitulujeme vše, co se událo v uplynulých měsících, a zároveň si dáváme nejrůznější předsevzetí či vyslovujeme svá přání. Myslím, že se shodneme na tom, že rok 2020 obrátil do značné míry život nás všech  naruby. Několikrát se během něj zastavil život, na který jsme byli zvyklí. Nejrůznější omezení vystřídala téměř neomezenou a pro nás již samozřejmou volnost a svobodu. Zasahují-li opatření do aktivit převážně volnočasového charakteru (cestování, výměnné pobyty uměleckých spolků a sportovců), je to nepříjemné. Daleko zásadnější jsou však zásahy do vzdělávání na všech stupních škol a především do hospodářství země. Mnozí drobní podnikatelé a živnostníci, kteří dvacet a více let budují svoje firmy, se najednou dostávají na hranici existenčních potíží a řeší kudy dál.

Obrovské ekonomické a sociální dopady by pak přinesly potíže velkých zaměstnavatelů v regionu. Uvědomujeme si to velmi dobře. Proto jsme se v minulých měsících rozhodli rychle pomoci ve dvou krocích. Nájemcům našich nebytových prostor bylo odpuštěno po dobu nouzového stavu nájemné. A zároveň jsme díky odpovědnému hospodaření v minulých letech nezastavili připravené či rozběhnuté stavební práce. Ke konci listopadu město investovalo přes 200 milionů Kč. Za všechny projekty bych chtěl zmínit dokončení úprav v samotném historickém centru města. Budova divadla a přiléhající Divadelní ulice spolu s jezuitským kostelem se dle mého proměnily v důstojný prostor odpovídající svému významu.

Přestože výhled „městské kasy“ je pro nastávající rok plný otazníků svázaných s nejistotou legislativních úprav ze strany státu, schválili zastupitelé rozpočet města na následující rok. Jsem tomu rád o to víc, že jej přijali všemi hlasy 24 přítomných. Svědčí to o jeho kvalitní přípravě. Opakovaně byl probírán na mnoha pracovních jednáních tak, aby s ním byli zastupitelé podrobně seznámeni. Zároveň to svědčí o jejich obrovské míře zodpovědnosti za další chod a rozvoj našeho města. Velmi si vážím toho, že sice můžeme mít a máme různé pohledy na jednotlivosti, ale v případě zásadních rozhodnutí se dokážeme dohodnout. Myslím, že je to pro všechny Klatovany více než jen dobrá zpráva.

Mgr. Rudolf Salvetr

Mgr. Rudolf Salvetr (starosta města)

NAHORU