Aktuální články

Několik slov o našich zahraničních partnerech

Klatovský zpravodaj 10/2021

Vážení občané, v rámci Dnů evropského dědictví jsme v Klatovech přivítali delegace z našich partnerských měst Cham (Německo) a Poligny (Francie). Obě partnerství vznikla už počátkem devadesátých let minulého století a u jejich zrodu stáli tehdejší starostové Jan Vrána, Leo Hackenspiel a Pierre Tinguely.

Ostatně s městem Poligny si v příštím roce připomeneme 30. výročí od podpisu partnerské smlouvy. Za tuto dobu k nám přijela řada obyvatel Poligny i Chamu – zástupců obou radnic, umělců, sportovců, hudebníků, studentů a vznikala i řada osobních přátelství. Dobrou duší partnerství je paní profesorka Danuše Bělohlávková z Plzně, která  dlouhodobě podporuje a iniciuje česko-francouzské přátelství.

Město Cham je nám zeměpisně blíže, zhruba ve vzdálenosti 60 kilometrů. Poligny je vzdáleno asi  860 kilometrů. Leží ve východofrancouzském regionu Franche-Comté, který hraničí se Švýcarskem a Německem. Naše města však mají mnohé společné - kulturu, ke které se hlásíme, řadu významných památek, i mnohé přírodní krásy v okolní krajině. Město Poligny je výrazně starší než Klatovy, první písemná zmínka o něm pochází již z roku 870. Zachovalo si středověký charakter, podtržený dochovanými hradbami a světskými památkami. Je zde několik paláců a nemocnice ze 17. století s krásnou lékárnou z 18. století. Město zdobí řada kašen a soch. Významné jsou zdejší církevní památky – kolegiátní kostel sv. Hippolyta a gotický kostel jakobínů z r. 1271, který představuje hlavní dominantu města. Když jsme si připomínali 20. výročí partnerství, paní profesorka Bělohlávková napsala dvě knížečky - jednu ve francouzštině pro obyvatele Poligny o Klatovech a druhou v češtině pro Klatovany o Poligny. V ní upozornila i na jedno propojení Klatov a Poligny. Předkové paní E. Lobkowiczové, rozené de Vienne, měli rodové panství v Poligny, kde jsou také pochováni v kostele sv. Hippolyta. Matka jejího manžela, pana J. Lobkowicze, se narodila a žila v Klatovech.

Také Cham má starobylý základ s keltskými počátky a nepřetržitým vývojem od raného středověku. Původním jádrem křesťanského osídlení byl klášter benediktinů Chammünster. Ve městě se dochovaly městské brány Straubingská a dvojvěžová Pivní brána, která patří mezi  jeho výrazné dominanty. Blízkost Klatov a Chamu se postupně propojovala stejnými historickými událostmi.

Zástupci obou partnerských měst se v září zúčastnili koncertu v jezuitském kostele a prohlédli si místa, která v posledních letech prošla proměnou – například Mercandinovy sady či jezuitský kostel. Doufám, že si z Klatov odváželi jen ty nejlepší dojmy a věřím, že partnerství se bude i dále úspěšně rozvíjet.

Chtěl bych poděkovat paním učitelkám Ivaně Macháčkové a Šárce Lesné za jejich pohotové překlady při této přátelské návštěvě.

Ve výčtu partnerských měst nesmíme zapomenout ani na Polevskoj, který leží na opačné světové straně, na Urale – ve Sverdlovské oblasti Ruské federace, 56 km od města Jekatěrinburg. Smlouva o partnerství s tímto městem byla uzavřena v roce 2010. Před lety měly Klatovy ještě čtvrté partnerské město – nizozemský Heemskerk. Bohužel později došlo k přerušení kontaktů.

Přeji Vám hezké podzimní dny.

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU