Aktuální články

Několik střípků z Klatovské teplárny

Klatovský zpravodaj 1/2021

Předběžná cena tepla z Klatovské teplárny a.s. pro rok 2021 zůstává ve stejné výši, jako byla stanovena pro rok 2020. Tedy pro domácnosti (sekunder) ve výši 673,70 Kč s DPH a pro průmyslové odběratele (primer) ve výši 568,80 Kč s DPH.

Klatovská teplárna a.s., kterou vlastní město Klatovy, nabízí komplexní služby i pro nové zájemce, kteří zvažují připojení svých bytových domů i průmyslových objektů. Velkou výhodou teplárny je komplexní servis, který přináší odběratelům vedle slušných cen i pohodlí, férové jednání a jasné podmínky. Cena tepla z teplárny je konečnou cenou a s  odběrem nejsou spojeny žádné další výdaje. V neposlední řadě musíme zmínit i ekologické dopady, neboť teplárna musí splňovat přísné emisní limity.

Připomenu, že v současné době Klatovská teplárna a.s. dodává teplo do 4085 klatovských bytů a řady průmyslových objektů. Rozložení odběrů tepla je takové, že 67 % tvoří domácnosti a 33 % průmysl a ostatní odběry. Vzhledem k distribuční síti parovodů,  horkovodů a plynových kotelen na území města je schopna připojovat i další objekty. Centrální zdroj tepla zajišťuje výrobu z více než 90 % kotel K4 na hnědé uhlí, který je ve špičkách doplňován plynovými kotli K1 a K2.

Klatovská teplárna a.s. má zpracován nový Strategický dokument vývoje společnosti, který řeší budoucnost teplárny. Na základě dílčích závěrů a doporučení tohoto dokumentu bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, která zahrnuje i dokončení přechodu z parního na horkovodní systém zásobování tepelnou energií ve městě. Teplárna na základě závěrů dokumentů řeší i dodávání tepelné energie prostřednictvím kogenerační jednotky, kterou postaví a bude provozovat vybraný dodavatel. Kogenerace představuje společnou výrobu elektřiny a tepla, která umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU