Aktuální články

Nová výstava rokokového skla

Klatovský zpravodaj 5/2024

Od roku 2015 je již tradicí, že konferenci Barokní jezuitské Klatovy provází i tematická výstava v Pavilonu skla.

První představila barokní křišťálové sklo, druhá pateříky a růžence, třetí české světce v podmalbě, čtvrtá stříbřené poklady lidové zbožnosti, pátá upomínky z poutí a ta loňská, šestá, barokní lidové malované sklo. Letošní výstava doprovázející šestnáctý ročník konference míří svými exponáty na rozdíl od posledních výstav do vyšších společenských vrstev zhruba mezi léty 1720 až 1790 a věnuje se českému luxusnímu rokokovému sklu v mnoha jeho podobách.

Jedinečnou perlou výstavy je pohár ze dvojstěnného skla vyplněného zlatou fólií, který byl zhotoven v roce 1730 u příležitosti zvolení českého jezuity Františka Retze generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova. Tento pohár nepochybně odejel s páterem Retzem do Říma a po jeho smrti v roce 1750 se zatím nezmapovanými cestami dostal přes staletí v roce 2008 zpět do Čech. Dnes je součástí Schreiberovy sbírky v Muzeu Šumavy a muzeum jej s mimořádnou laskavostí zapůjčilo na výstavu do Pavilonu skla.

Ale nejde o perlu jedinou. Další je soubor sedmi rytých křišťálových skel, která pocházejí z proslulých dílen rodiny Lechnerů v Novohradských horách. Ty se vyznačují jemností provedení rytiny takřka do neuvěřitelných detailů. Tento soubor byl zapůjčen zesoukromé sbírky a nebyl ještě nikdy veřejně vystaven.

Ovšem i další skla ve výstavě stojí za pozornost, ať již jde o křišťálové skla malovaná zlatem, či tzv. mléčná skla malovaná pestrými emaily. Ta byla ve druhé polovině 18. století oblíbená jako napodobenina tehdy velmi drahého porcelánu. A tak není divu, že v této skupině jsou zastoupeny zejména šálky s podšálky, cukřenky, karafky apod. Je tu ovšem také nádherná holubička používaná jako nádobka na ocet. V malovaných dekorech pak najdeme především různé květinové motivy, ale i figurální kompozice galantních scén či postavy světců.

Rokokový životní styl v sobě spojoval touhu po pohodlí, útulnosti, světských radostech i hlubokou religiozitu, a proto je i české rokokové sklo velmi rozmanité. Nese v sobě také půvab své doby a rozhodně stojí za to se na něj zajít podívat.

 

Jitka Lněničková (kurátorka Pavilonu skla)

NAHORU