Aktuální články

Nové dětské hřiště na Domažlickém předměstí

Klatovský zpravodaj 8/2022

Na Domažlickém předměstí v Klatovech se mohou děti radovat z nově vybudovaného dětského hřiště. Jeho výstavba byla realizována téměř po třech letech od  doby, kdy byla ukončena anketa, ve které si mohli místní obyvatelé zvolit vhodné místo pro jeho umístění a herní prvky, kterými bude hřiště tvořeno. Nové dětské hřiště financovalo město Klatovy v celkové částce 965 600 Kč.

Dosavadní stav dětských hřišť v této lokalitě byl doslova tristní. Kromě nového hřiště se zde nachází pětice pískovišť, pár houpacích koníků a jedna skluzavka. Skladba těchto herních prvků má k dostatečné rozmanitosti rozvíjející dětské smysly hodně daleko. Vybudovaným hřištěm se herní vyžití pro místní ratolesti rozšířilo. Nyní však bude důležité, aby byla ostatní stávající hřiště doplněna herními prvky a došlo tak k větší herní rozmanitosti a nabídce v této lokalitě. Součástí žádosti o vybudování hřiště byla i snaha o obnovu jednoho ze dvou hřišť pro míčové hry, případně nalezení jiného vhodného využití těchto ploch. Doposud na to nebylo reagováno. Místa se nacházejí u domu č. p. 793 v Mánesově ulici a u domu č.p. 749 v  Zahradní ulici.

Na území města se nachází mnoho dalších dětských hřišť, která by měla být doplněna novými herními prvky, případně i lokalit, kde dětská hřiště zcela chybí. Je nutné se na ně zaměřit a tyto nedostatky napravit. V poslední době bylo na tuto situaci reflektováno. Vybudovalo se nové dětské hřiště na Plánickém předměstí, což je zejména k nárůstu bytových domů v této lokalitě celkem logickým a nezbytným krokem. Výstavba hřiště byla realizována v celkové částce 1 251 000 Kč (834 000 Kč KSK s.r.o., zbytek město Klatovy). Během května bylo také slavnostně otevřeno boulderové hřiště, které se nachází u cyklostezky na výjezdu z Klatov na Luby. Toto hřiště vyšlo na 3 607 494 Kč (500 000 Kč dotace Plzeňského kraje, zbytek město Klatovy). Věřme, že těchto lokalit pro volnočasové vyžití bude dále přibývat a i posléze jim bude věnována patřičná péče a údržba.

Ing. Jiří Zavřel

Ing. Jiří Zavřel (zastupitel města)

NAHORU