Aktuální články

Nové parkovací automaty

Klatovský zpravodaj 4/2024

Vážení spoluobčané, počínaje 2. dubnem začne dlouho očekávaná akce – výměna parkovacích automatů v Klatovech.

Současné parkovací automaty budou obměněny za moderní, umožňující mimo jiné platbu kartou. Dle smlouvy výměna všech jedenácti přístrojů proběhne nejpozději do 9. června 2024.

Zejména přípravné práce související s bezpečným osazením nových přístrojů, které budou probíhat v měsících duben a květen, mohou znamenat určité omezení. Proto vás prosím o vstřícnost a ohleduplnost při parkování, aby přípravné práce mohly proběhnout bez většího zdržení.

Koordinaci prací budou mít na starosti Technické služby města Klatov a na jejich stránkách a stránkách města, Facebooku ap. budou aktuální informace o případných omezeních. Zejména v konečné části instalace automatů bude možné, že stávající automaty nebo již nově nainstalované přístroje nebudou funkční. I zde prosím o shovívavost, o nemožnosti uhradit poplatek za parkování budete přímo na místě vhodným způsobem upozorněni – např. dodatkovou tabulkou označující parkoviště nebo tabulkou na parkovacím automatu.

Věřím, že nové automaty, které budou umět: placení kartami, placení bankovkami – s vracením hotovosti, placení mincemi – s vracením hotovosti, budou vydávat parkovací lístek sloužící současně jako zjednodušený daňový doklad, nám všem budou dobře sloužit.

Bc. Pavel Strolený

Bc. Pavel Strolený (místostarosta)

NAHORU