Aktuální články

Nový Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku

Klatovský zpravodaj 11/2022

Vážení Klatované, v červnovém zpravodaji jsme vás informovali o ukončení projektu "Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku", jehož součástí bylo rovněž zpracování nového katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Klatovsku. Nový katalog je již k dispozici. Najdete jej na webu města v sekci „sociální služby", a to pod názvem „Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku“. Zájemci  o tištěnou podobu si jej mohou vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v infocentru nebo knihovně.  Katalog obsahuje  kromě tísňových telefonních linek  také kontakty na místní úřady a především podrobné informace o jednotlivých organizacích, které na Klatovsku poskytují sociální služby. U každé služby jsou přehledně uvedeny kontakty,  popis možné pomoci a také, zda se jedná o službu poskytovanou za úhradu či zdarma.

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU