Aktuální články

Obohacujeme se vzájemně

Klatovský zpravodaj 7/2024

Univerzity třetího věku představují jedinečnou instituci, kde mohou senioři nejen rozšířit své vědomosti, ale také aktivně zapojit svou mysl a udržet se mentálně i fyzicky aktivní.

Nabízejí způsob, jak překonat stereotypy a negativní předsudky vůčistarším lidem a seniorům poskytují prostředí, ve kterém jsou jejich znalosti, zkušenosti a názory ceněny a respektovány. Univerzity třetího věku také slouží jako místo setkávání a sociální interakce. Starší lidé často trpí pocitem osamělosti a izolace, což může mít negativní vliv na jejich duševní zdraví. Při studiu mají posluchači možnost navázat nová přátelství a setkávat se s lidmi se stejnými zájmy. To přispívá ke zlepšení jejich sociálního života a pocitu sounáležitosti.

Univerzita třetího věku ZČU zajišťuje pro seniory v Klatovech a okolí kvalitní vzdělávání na univerzitní úrovni již od roku 2009. I přes to, že se jedná o neprofesní formu vzdělávání, kurzy jsou vždy vedeny kvalifikovanými lektory z řad pedagogů ZČU, případně odborníky z praxe, a přinášejí tak cenné a aktuální informace. Tímto způsobem se seniorům zvyšuje sebevědomí a pocit vlastní hodnoty, což má pozitivní dopad na jejich celkovou kvalitu života. V akademickém roce 2023/24 měli posluchači možnost vybrat si z šesti programů, ke studiu se přihlásilo celkem 150 seniorů. Pro ak. rok 2024/25 zůstává opět možnost výběru z šesti kurzů – konkrétně Cvičení s prvky jógy aneb potěšme své tělo a duši, Tvoříme zahradu: principy a inspirace, Dějiny hispánské kultury, Záhady a tajemno - paranormální jevy, legendy a tajemná místa, Základy práce a ovládání PC (pro mírně pokročilé) a Základy práva. Rezervační systém pro elektronické zápisy bude otevřen od 23. srpna 2024, 12:00 do 26. srpna 2024, 23:59 na www.au3v.zcu.cz/ rezervace, prezenční zápis ke studiu proběhne 5. září 2024, 13:00–16:00 hod. v budově Vzdělávacího centra Úhlava, o.p.s., (bývalý Dominikánský klášter), Plánická 174, Klatovy, 1. patro. Další informace k nabídce kurzů a ke studiu lze najít na webvých stránkách u3v.zcu.cz nebo u pana Ing. Pavla Vondráčka, tel.: 376 311 745, 724 020 906, e-mail: u3vkt@rek.zcu.cz.

Programy U3V v Klatovech jsou dlouhodobě realizovány s podporou města Klatovy, za což bychom rádi touto cestou upřímně poděkovali. Díky angažovanosti a ochotě města jsme mohli dát našim aktivitám pevný základ a vytvořit prostor pro rozvoj a růst. Děkujeme za důvěru a věříme v úspěšnou spolupráci v dalších letech.

Mgr. Magdalena Edlová, Dis. (Univerzita třetího věku ZČU)

NAHORU