Aktuální články

Očkování ...

Klatovský zpravodaj 2/2021

Vážení Klatované, ještě před několika týdny jsem věřil, že se již nebude mými řádky promítat téma koronaviru a jeho dopadů na naše každodenní životy. Mýlil jsem se. A tak ani dnes se mu vyhnout nemohu. A to hned ze dvou pohledů.

Tím nejaktuálnějším, co právě rezonuje všemi médii, je bezesporu zahájení očkování, jež by mělo být dle názoru mnohých odborníků onou cestou k návratu do normálního života.

Pominu všechny informace, které se k Vám dostávají, a zůstanu pouze u těch, jež jsou v tento okamžik v našem městě aktuální.

S vysokou mírou pravděpodobnosti se však budou měnit prakticky ze dne na den, o čemž Vás budeme neprodleně informovat na FB a webových stánkách města či prostřednictvím televize FilmPro.

V pondělí 18. ledna 2021 bylo zahájeno očkování v domovech pro seniory a následně byl spuštěn i rezervační systém pro občany starší 80 let. Dobře si uvědomuji, že pro řadu seniorů samotná registrace na internetu může znamenat velké úskalí. Proto jsme vyčlenili dvě pracovnice odboru sociálních věcí, a zdravotnictví na něž se mohou senioři obrátit s žádostí o pomoc. Jsem si jist, že pí Petra Lucáková (č. tel. 376 347 413) i pí Renata Moserová (č. tel. 376 347 257) Vám dokážou poradit a úspěšně se zaregistrovat. Volat můžete vždy v pracovní době městského úřadu. Samotné očkování bude probíhat nejdříve v Klatovské nemocnici, posléze ve velkém sále Kulturního domu v Klatovech. Jeho rychlost bude závislá na počtu vakcín, které budou k dispozici.

Prvořadost ochrany zdraví každého z nás si zřejmě nedovolí zpochybnit žádný soudný člověk. Přesto nelze pominout ani další aspekty našeho života. V minulých měsících jsem se zmínil jak o vzdělávání mladé generace, tak i o velmi těžkých situacích, s nimiž se v danou chvíli vyrovnávají živnostníci a menší podnikatelé. Pro ekonomický vývoj země včetně financování zdravotního systému jsou nesmírně důležití velcí zaměstnavatelé. Stále mám v paměti hospodářskou recesi před více než deseti léty, kdy se výrazněji zvýšila nezaměstnanost. A byť zdaleka nedosahovala hodnot jiných oblastí v ČR, i tak měla značné sociální dopady do mnoha rodin. Snad mezi všemi špatnými zprávami, jimiž jsme trvale zahlcováni, je určitou nadějí, že na Klatovsku se na přelomu roku pohybovala nezaměstnanost do 3 % a počet volných míst stále převyšuje počet uchazečů o zaměstnání. Rovněž v Klatovech se největší místní firmy zatím potýkají  spíše s nedostatkem pracovníků.  Nezbývá než věřit, že až největší nápor epidemie třeba i díky očkování pomine, hospodářství se rychle zotaví a budeme moci opět začít žít i společenským životem.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Rudolf Salvetr

Mgr. Rudolf Salvetr (starosta města)

NAHORU