Aktuální články

Opravy komunikací 2021

Klatovský zpravodaj 2/2021

Rada města Klatov schválila další část jmenovitých oprav povrchu komunikací v Klatovech a integrovaných obcích.

Kromě akcí schválených v prvním „balíčku“, které se týkají oprav zbylých částí ulic na Domažlickém předměstí - Fráni Šrámka, Milady Horákové, Mánesova a Karafiátová, budou opraveny povrchy následujících komunikací:

 

  • místní komunikace „za prodejnou svítidel“ ve Štěpánovicích,
  • místní komunikace včetně veřejného osvětlení před čp. 407 až 411 v ulici U Slunce,
  • část chodníku + veřejné osvětlení před čp. 792, 462 a 198 v Gorkého ulici,
  • zbylé chodníky + veřejné osvětlení  ve třech úsecích v Procházkově ulici,
  • část místní komunikace ve vnitrobloku před čp. 412 v Plánické ulici,
  • vnitroblok „za pekárnou“ v ulici Za Beránkem,
  • část chodníku k čp. 416 a 645 ve Sportovní ulici,
  • místní komunikace podél požární nádrže ve Vícenicích.

 

Uvedené opravy si vyžádají různá dopravní omezení, která jsou nezbytná pro jejich zdárné provedení. Obyvatelé bydlící v dotčených územích budou o těchto opatřeních v předstihu písemně informováni.

Připomínáme, že Zastupitelstvo města Klatov schválilo z rozpočtu města na opravy komunikací stejně jako v loňském roce částku ve výši 35 mil. Kč.

František Kocfelda (vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy)

NAHORU