Aktuální články

Opravy komunikací

Klatovský zpravodaj 7/2024

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí Tomáš Popelík (376 347 235, tpopelik@mukt.cz) nebo Tomáš Denk (376 347 230, tdenk@mukt.cz).

 

I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba (Východní obchvat Klatov) – hlavní investor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopravní omezení související s výstavbou:

• cyklostezka Luby v úseku most „Beneš“ – MK k vlakovému nádraží – od 11. 7. 2022 je uzavřena cyklostezka,

od 15. 4. do 15. 7. 2024 je uzavřena MK Luby – Sobětice

• silnice č. III/11766 a železnice na Točník, silnice č. II/191 na Ostřetice – dopravní omezení na silnici

• silnice č. III/19122 na Ostřetice – dopravní omezení na silnici

• účelová komunikace mezi zahrádkářskými koloniemi „Na Rozhrání“ a „U lomečku“ – výstavba přeložky silnice č. I/27

• účelová komunikace mezi bývalými kasárnami v Plánické a sil. III/19122 na Ostřetice (panelka) – od 6. 2. 2023 je komunikace uzavřena

• silnice I/22 – výjezd na Horažďovice – převedení dopravy na souběžnou provizorní komunikaci

• silnice III/1861 a silnice II/186 směr Bolešiny a Čínov – od 15. 6. do 14. 8. 2024 silnice uzavřena

• MK Luby – Sobětice – od 15. 4. do 15. 8. 2024 uzavřeno

• silnice I/27 u obce Malá Víska – od 1. 7. 2024 do 28. 7. 2024 kyvadlový provoz řízen SSZ

• silnice I/27 u obce Štěpánovice – od 15. 6. 2024 do 15. 8. 2024 kyvadlový provoz řízen SSZ

• silnice I/22 – od 15. 8. 2024 do 14. 9. 2024 úplná uzavírka Puškinova ul. u čerpací stanice Robin Oil

• nádraží Luby MK – od 29. 7. 2024 do 1. 9. 2024 úplná uzavírka MK s objízdnou trasou po nové přeložce I/27

• silnice I/27 – napojení severozápadního obchvatu na nový kruhový objezd u Štěpánovic, od 15. 7. 2024 do 15. 8. 2024 uzavřena

Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních mučedníků– Ječná – čerpací stanice – od 15. 4. do 29. 8. 2024 kyvadlový provoz

Výstavba cyklostezky Luby – Sobětice – prodloužení termínu výstavby do 10. 8. 2024, účelová komunikace k RD čp. 169 bude uzavřena

MK K Vodojemu (prostor před č.p. 660 a garážemi) – termíny provedení: 16. 9. – 4. 10. 2024

MK Na Rozhrání (úsek od křižovatky ul. K Letišti po vjezd do STK) – termíny provedení: 15. 7. – 9. 8. 2024 MK Habartice – celoplošná oprava komunikace vedoucí podél kostela, termín provedení: během července

Tajanov u Tupadel

Zpevnění odstavné plochy u hřiště, termín provedení: 10. 6. – 4. 7. 2024

Rekonstrukce mostu u hlavní pošty v Klatovech

Od 15. 7. do 15. 11. 2024 úplná uzavírka, objízdné trasy budou vyznačeny.

Rekonstrukce vodovodu a opravy kanalizace včetně veřejného osvětlení, povrchů části chodníků a vozovky – uzavírka dotčené komunikace, přístup pro pěší do sousedních nemovitostí bude zabezpečen

• MK Kepkova (úsek Gorkého – Měchurova) – termíny provedení: vodovod 15. 7. – 9. 8. 2024, VO + povrchy

5. 8. – 13. 9. 2024

Součástí stavby je i pokládka optického kabelu soukromého investora T-Mobile Czech.

• MK ulice Kličkova – termíny provedení: VO + povrchy:

3. 6. – 12. 7. 2024

• MK ulice Borská – termíny provedení: VO + povrchy:

17. 6. – 9. 8. 2024

• MK Žižkova ulice – termíny provedení: vodovod + kanalizace

10. 6. – 26. 7. 2024, povrchy: 15. 7. – 30. 8. 2024

• MK Studentská ulice (úsek Národních mučedníků – Suvorovova) – termíny provedení: vodovod + kanalizace

10. 6. – 26. 7. 2024, povrchy: 15. 7. – 30. 8. 2024

Součástí stavby je i pokládka optického kabelu soukromého investora T-Mobile Czech.

 

Ing. Libor Matějka (vedoucí hospodářského odboru)

NAHORU