Aktuální články

Opravy komunikací v Klatovech

Klatovský zpravodaj 8/2022

I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba (Východní obchvat Klatov) – hlavní investor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopravní omezení související s výstavbou:

•Cyklostezka Luby v úseku most „Beneš“ – MK k vlakovému nádraží – výstavba mostů přes železniční trať, cyklostezku a Drnový potok – od 11. 07. 2022 je cyklostezka uzavřena, objízdná trasa pro cyklisty je vyznačena v terénu, je možno použít i trasu MK Pod pilou-ul. 5. května-vlakové nádraží Luby

•silnice č. III/11766 a železnice na Točník, silnice č. II/191 na Ostřetice, silnice č. III/19122 na Čertovku – výstavba mostů přes silnice – zúžení dotčených silnic, případně „kyvadlová“ doprava

•účelová komunikace mezi zahrádkářskými koloniemi „Na  Rozhrání“

a „U lomečku“ – výstavba přeložky silnice – stavba vyžaduje zvýšenou opatrnost.

 

Rekonstrukce MK Masarykova.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu, nová pokládka vedení horkovodu, rekonstrukce povrchu chodníků a komunikace, nová pokládka kabelu T-Mobile.

Termíny provedení:

Úsek Wolkerova-Vaňkova:

Dokončen vodovod, kanalizace, horkovod a plynovod.

Ostatní sítě včetně povrchů komunikací: 23. 05.–10. 08. 2022.

Akce se provádí za úplné uzavírky, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen.

 

Rekonstrukce MK Tolstého

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu (investor firma GasNet). Rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků. Nová výstavba parkovacího zálivu Kiss&Ride před základní školou.

Termíny provedení:

Úsek Podhůrecká-Macharova:

vodovod + kanalizace: 20. 06.–31. 07. 2022,

plynovod: 22. 08.–11. 09. 2022,

komunikace + T-Mobile: 12. 09.–22. 09. 2022.

Úsek Nerudova-Podhůrecká:

plynovod: 02. 08.–30. 08. 2022,

vodovod + kanalizace: 21. 08.–18. 09. 2022,

komunikace: 12. 09.–22. 09. 2022.

Úsek Družstevní – Nerudova:

plynovod: 01. 07.–01. 08. 2022,

vodovod + kanalizace: 01. 08.–21. 08. 2022,

komunikace + T-Mobile: 15. 07.–22. 08. 2022.

Akce se provádí za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích komunikace, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen.

Investor staveb plynovodů je firma GasNet.

Zodpovědný pracovník za rekonstrukci plynovodu firmy GASSPO-p. Steiner, tel. 725 277 798, steiner@gasspo.cz.

 

Rekonstrukce MK v lokalitě „U slunce“

Celoplošná oprava povrchu spodní části lokality U Slunce v Klatovech včetně prostoru před garážemi v navazující boční slepé komunikaci. Součástí stavby bude kompletní výměna vodovodního řadu a rekonstrukce kabelu ČEZ.

Termíny provedení:

vodovod a kabel ČEZu je dokončen,

komunikace: 01. 08.-31. 08. 2022.

Akce se provede za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

 

Chodník v ulici Národních Mučedníků

Celoplošná oprava povrchu chodníku v úseku Hostašova-Bozděchova vpravo.

Termín provedení: do 30. 08. 2022.

Akce se provede za úplné uzavírky chodníku, přístup pro  pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

 

Nasvětlení přechodu pro chodce u Drůbežářského závodu

Nasvětlení přechodu pro chodce samostatnými svítidly, pokládka kabelu veřejného osvětlení, překládka dlažby, celoplošné přebalení asfaltového chodníku.

Termín provedení: 08. 08.–31. 08. 2022

Akce se provede za částečné uzavírky přilehlých chodníků.

 

Rekonstrukce MK Bozděchova ulice

Rekonstrukce silnice, oboustranných chodníků a veřejného osvětlení v úseku Národních Mučedníků-Školní.

Termín provedení: 01. 09.–07. 10. 2022.

Akce se provede za úplné uzavírky chodníku, přístup pro  pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

 

Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:

•František Kocfelda, 376 347 230, fkocfelda@mukt.cz

•Tomáš Popelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz

•Petr Kodeš, 376 347 284, pkodes@mukt.cz (kanalizace, vodovod, horkovod)

 

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.

 

František Kocfelda (vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy)

NAHORU