Aktuální články

Pasování na čtenáře

Klatovský zpravodaj 7/2024

Fanfáry troubí, královská vlajka vlaje! V pondělí 27. a v úterý 28. května 2024 se Písmenkové království rozrostlo o nové členy – prvňáčky z klatovských základních škol.

Slavnostní pasování proběhlo v refektáři Městské knihovny v Klatovech. Děti s napětím sledovaly divadelní představení v podání žáků Základní umělecké školy, které je vtáhlo do světa pohádkových příběhů. Bouřlivý potlesk byl hercům zaslouženou odměnou.

Vyvrcholením celé akce bylo pasování na čtenáře. Každý prvňáček slíbil, že se bude snažit co nejvíce číst, chránit knížky a pečovat o ně. Po tomto slavnostním slibu je pan král pasoval mečem na čtenáře a obdaroval je knihou a kouzelným lízátkem, které prý umí plnit i ta nejtajnější přání.

Městská knihovna Klatovy děkuje všem, kteří se na této akci podíleli a pomohli tak zpestřit dětem jejich cestu do říše čtenářství. Velmi děkujeme všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Zvláštní poděkování patří Drůbežářskému závodu Klatovy a.s. za štědré zakoupení knih pro prvňáčky a společnosti LS stavby s.r.o. za sponzorský dar na drobné dárky pro všechny malé čtenáře.

Děkujeme také Základní umělecké škole Josefa Kličky, především panu Kabrtovi a jeho šikovným žákům, za krásná divadelní představení, která se stala již neodmyslitelnou součástí této krásné tradice. Díky nim se pasování na čtenáře stává nezapomenutelným zážitkem.

Mgr. Lucie Babková (oddělení pro děti a mládež)

NAHORU