Aktuální články

Pocitová mapa Klatov

Klatovský zpravodaj 10/2021

Od 1. července do 15. srpna 2021 v rámci projektu Zdravé město probíhala elektronicky tvorba Pocitové mapy města.

Obyvatelé a návštěvníci Klatov měli možnost vyjádřit se pomocí on-line dotazníku na webových stránkách města, jaké místo se jim v Klatovech líbí  či nelíbí, kde se necítí bezpečně či kde je špatná dopravní situace. Občané se tak stali součástí plánovacího procesu o rozvoji a budoucnosti města. Tyto výsledky jsou pro vedení města a zastupitele důležitým pilířem, na základě kterého budou schopni přizpůsobit plánování investičních akcí ve prospěch kvality života občanů Klatov.

 

A jak lidé hodnotili?

Respondenti označili celkem 1025 bodů a přidali 149 komentářů u 6 otázek.

 

Kde trávíte volný čas?

Nejvíce respondentů označilo jako místo, kde tráví volný čas, park Mercandinovy sady, dalšími lokalitami byly lesopark Hůrka (14 %) a Sady Mistra Jana Husa ( 7,3 %).


Kde je zanedbané prostředí?

U této otázky nejvíce respondentů označilo shodně průchod u Balbínovy ulice a objekt bývalé sodovkárny. Následovaly lokality Křesťanský vrch a křížová cesta (6,9 %), podchod pod Plzeňskou ulicí (5 %) a Nádražní ulice u autobusového a vlakového nádraží.

 

Kde se cítíte příjemně?

Za pocitově nejpříjemnější místa považují respondenti Mercandinovy sady a další klatovské parky. Zmíněno bylo také náměstí Míru (6,5 %).

 

Kde jste na město hrdý/hrdá?

Zde bylo jednoznačně nejvíc označeno náměstí Míru s typickými klatovskými památkami (barokní lékárna, jezuitský kostel, katakomby, Černá věž)

 

Kde se necítíte bezpečně?

Nejvíce respondentů se necítí bezpečně v lokalitě Tylovo nábřeží a Kollárova ulice.


Kde je špatná dopravní situace?

Nejkritičtějším místem špatné dopravní situace byla označena Domažlická ul., především křižovatka u sokolovny, Klatovského dvora a kruhový objezd u Lidlu.

 

Město Klatovy děkuje všem, kteří se on-line ankety zúčastnili.

Pokud Vás zajímá, jak dopadlo celkové hodnocení, můžete jednotlivé výstupy zhlédnout na webových stránkách města Klatov.

Ing. Alena Kunešová (vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu)

NAHORU