Aktuální články

Podpora zájmových aktivit organizací v Klatovech

Klatovský zpravodaj 8/2022

Navýšení financí v programu „Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy “ v roce 2022.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 29. 6. 2022 navýšilo finanční podporu pro dotační program „Podpora zájmových aktivit organizací na  území města Klatovy“ pro rok 2022 o dalších 700.000 Kč.

Mimořádný termín pro podání žádostí o dotace je stanoven na období 15.  8.-15. 9. 2022.

V tomto termínu mohou organizace podat žádosti o dotace na své konkrétní projekty.

O poskytnutí dotace rozhodne rada města, příp. zastupitelstvo města na  základě doporučení komise.
Realizace těchto zájmových aktivit organizací bude ukončena k 31. březnu 2023.
Zásady pro poskytování dotací v oblasti kultury a sportu naleznete na  internetových stránkách Městského úřadu v Klatovech, kde jsou zároveň dostupné formuláře žádostí pro písemné nebo elektronické podání.
Žádosti v tištěné podobě je možné vyzvednout v sekretariátu místostarosty Ing. M. Kříže a na odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Ing. Alena Kunešová (vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu)

NAHORU