Aktuální články

Poldr zafungoval

Klatovský zpravodaj 10/2021

Letošní deštivé léto prověřilo účinnost protipovodňového opatření v Klatovech – Lubech, které bylo vybudováno začátkem roku 2020.

Jedná se o suchý poldr, jehož účelem je zachycení srážek z přívalových dešťů a jejich postupné odpouštění.

Při intenzivních srážkách na přelomu června a července 2021 došlo třikrát v relativně krátkém čase k částečnému naplnění retenčního prostoru poldru, který má celkovou kapacitu necelých 5.500 m3. Prostor byl naplněn odhadem z 1/3 až 1/2, bylo tedy zadrženo cca 2.500 m3 vody. To je množství, které by stávající příkop nebyl schopen zadržet, čímž by došlo k průtoku na pozemky zahrad a pravděpodobně i domů tak, jak tomu bylo v minulosti při podobných situacích. Porovnání stavu před a po vybudování poldru je znatelné z přiložených fotografií. Podle meteorologických údajů se jednalo o intenzivní srážky podobného rozsahu.

Celkové skutečné uznatelné náklady na vybudování tohoto protipovodňového opatření, včetně nákladů na pořízení projektové dokumentace a dalších souvisejících činností, dosáhly výše 3.216.050 Kč, na kterých se město Klatovy podílelo částkou 526.693 Kč. Ostatní náklady ve výši 2.689.357 Kč byly hrazeny z Operačního programu pro životní prostředí.

Ing. Libor Hošek (vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy)

NAHORU