Aktuální články

Příprava komunikační strategie města a anketa

Klatovský zpravodaj 11/2023

Město Klatovy zadalo zpracování Komunikační strategie, která si klade za cíl navrhnout vylepšení systému informačních kanálů města, tedy například webových stránek, sociálních sítí či zpravodaje. Jde nám o to, aby informace města a jeho organizací byly k dispozici občanům snadněji a přehledněji. Součástí tvorby uvedené strategie je i jednoduchá anketa, která nám pomůže získat zpětnou vazbu na využívání informačních kanálů. Anketní dotazník najdete na webových stránkách města a Facebooku, případně si můžete načíst odkaz na něj QR kódem u tohoto článku. Budeme rádi, pokud si na něj uděláte chvilku. Vyplnit dotazník lze do 14. 11. 2023 i fyzicky, kdy je však třeba jej zanést do informačního centra města (náměstí Míru čp. 66/I). Případně jej zde vyplnit na místě. Děkujeme za spolupráci. Přeji Vám klidný podzim.

 

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU