Aktuální články

Připravovaná expozice v jezuitské koleji

Klatovský zpravodaj 1/2022

Budova bývalé jezuitské koleje je třípodlažní objekt, ze kterého zůstala nevyužitá pouze jedna část – chodba v přízemí. V současné době se zde připravuje nová expozice. O jaký projekt jde a jak s ním, i vy čtenáři, můžete pomoci, se dozvíte v rozhovoru s Ing. Jiřinou Adámkovou, která je koordinátorkou přípravy této výstavy.

 

O jakou expozici se jedná a kdy bude její realizace probíhat?

Budova koleje je součástí Klatov již od poloviny 17. století. Dodnes je se svou délkou 146 metrů největší budovou v historické části města. Spolu s kostelem, školou a seminářem tvořila jezuitskou rezidenci, kterou jezuité využívali až do roku 1773, kdy byl jejich řád papežem Klimentem XIV. zrušen. Budova připadla císařství a Marie Terezie rozhodla, že zde budou zřízena kasárna. Vojáky byla budova využívána až do roku 1992, tedy téměř 220 let. Budovu pak převzalo město, a čtenáři si jistě pamatují, jak zde vzniklo obchodní centrum, kde své podnikání v oboru obchodu a služeb „rozjela“ řada podnikatelů. Od roku 1998 byla budova po částech rekonstruována až do současné podoby. Připravovaná expozice by měla návštěvníkům přiblížit celou historii koleje od roku 1655 do současnosti.

Prohlídka této expozice bude nabízena jako čtvrtý prohlídkový okruh zajišťovaný Klatovskými katakombami. Těmi současnými jsou katakomby, jezuitský kostel a arciděkanský kostel.

 

Kdo se na projektu podílí?

Investorem celé akce je město Klatovy. Vytvoření nového prohlídkového okruhu je součástí projektu Expozice – refektář 59/I. První část, a to stavební úpravy v 1.PP,  byla již zrealizována a zpřístupnění refektáře vč. jeho zázemí proběhlo v listopadu 2019. Nyní tedy připravujeme druhou část projektu. Na jeho financování získalo město dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů z Integrovaného regionální operačního programu Revitalizace kulturních památek II.

Na vzniku nové expozice spolupracujeme s paní docentkou Ivanou Čornejovou, která není klatovské veřejnosti neznámá - již od roku 2007 je její jméno spojené se sympozii Barokní jezuitské Klatovy a podílela se na přípravě výstavy o historii jezuitského řádu umístěné v katakombách. Část věnovanou historii Klatov a působení vojáků v Klatovech zpracovali pracovníci Vlastivědného muzea v Klatovech.

Nyní připravujeme podklady pro výběrová řízení na dodavatele, realizace by měla proběhnout v 1. pololetí příštího roku.

 

Na co se tedy můžou návštěvníci těšit?

Návštěvníkům nabídneme informace o výstavbě koleje, jejich stavitelích a o hospodaření jezuitského řádu. Další část výstavy bude věnována vojenskému období. Informace budou jednak na panelech a v interaktivních prezentacích, ale pokusíme se vytvořit světnici vojáků z období 1. republiky a z 80. let dvacátého století a připomenout, jak žili ve volném čase.  Expozice však bude mít ještě jednu zajímavou část. Formou interaktivní projekce bychom chtěli přiblížit historii Klatov. Tuto část připravujeme s firmou, která se také podílela na multimediálním programu Národního muzea v Praze. Zatím si však podobu projekce ponecháme jako překvapení.

 

Došlo během přípravy expozice k nějakým zádrhelům?

Nejtvrdším oříškem se zatím ukázalo zařídit ložnici ČSLA. Na trhu je možné zakoupit výstroj mužstva  i kovové palandy, ale dosud se nám nepodařilo získat plechové šatní skříňky a noční stolky. Pokud by je někdo měl někde v garáži nebo ve sklepě, rádi jej od něj odkoupíme. Pomohl by nám také tip, kde všude by se ještě dalo hledat.  Bohužel za dobu 30 let snad všechny skončily na šrotišti. Pevně ale věřím, že určitě někde na nás nějaká skříňka čeká a že nám čtenáři Zpravodaje dají vodítko, kde pátrat.

 

Když jste zmínila čtenáře Klatovského zpravodaje, mohli by se nějak zapojit do vašeho projektu?

Ano a rádi bychom veřejnost touto cestou požádali o spolupráci. Pokud jste vy nebo váš příbuzný strávili v klatovských kasárnách část svého života a máte doma fotografie nebo předměty z této doby a byli byste ochotni je sdílet, ozvěte se nám. Pomozte nám vytvořit mozaiku života dragounů nebo vojáků ČSLA. Stejně tak bychom se chtěli obrátit na podnikatele, kteří v bývalé koleji provozovali v devadesátých letech obchody nebo služby – pokud máte doma fotografie či jiné dokumenty a předměty z období svého podnikání v této budově, pomozte nám připomenout tuto dobu svým spoluobčanům i návštěvníkům Klatov.  Kontaktovat nás můžete buď na e-mailové adrese info@katakomby.cz nebo na Facebooku města Klatovy.

Bc. Michaela Kopidlanská (MKS Klatovy)

NAHORU