Aktuální články

Program adventních Klatov

Klatovský zpravodaj 11/2022

Vážení občané, město chystá šňůru adventních akcí, kterou zahájíme v pátek 25. listopadu rozsvícením vánočního stromu na náměstí. Zároveň bude představen rozšířený klatovský betlém od řezbáře Petra Štýse.

Co konkrétně do betlému přibude, Vám však zatím neprozradím. Bude to překvapení.  Připomínám, že program s  vystoupením pěveckého sboru Sedmikrásky začne v 17:45 h. a vlastní rozsvícení stromu bude v 18 h.V neděli 27. listopadu město uspořádá v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech už tradiční „Voňavou adventní neděli“ s kulturním programem a ukázkami různých pracovních postupů, které se hodí v domácnosti zejména v předvánočním čase (například zdobení perníčků apod.). Program bude začínat od 13 h. Hlavním hostem akce bude zpěvák Petr Rezek s kapelou, který vystoupí v 16 h.

V pondělí 5. prosince chystáme podvečerní akci „Nebeské náměstí aneb setkání Mikulášů, andělů a čertů“. V neděli 11. prosince se uskuteční 12. ročník Klatovského klášterního bazaru, který organizujeme v rámci projektu Zdravé město Klatovy a ve spolupráci s Klatovským okrašlovacím spolkem, Domem dětí a mládeže Klatovy a Rotary klubem Klatovy. Tuto akci jsme řadu let pořádali na prostranství před bývalým dominikánským klášterem v Plánické ulici. Odtud pocházel i její název. Minulé dva ročníky, kdy jsme byli svázáni covidovými opatřeními, byl bazar součástí adventního trhu na náměstí. Letos přicházíme s novým místem. Bude se konat v době od 9 do 15 h. v prostoru Divadelní ulice u náměstí, kde je potřebné zázemí, příjemné prostředí a kde bude pro Vás připraven dopolední program. Bazar tak bude v odděleném prostoru, ale zároveň se stane  součástí letošního prvního adventního trhu, který se bude konat v neděli na náměstí. Zakoupením různých předmětů či pochutin opět přispějete na dobrou věc. Tentokrát půjde výtěžek obdržený z finančních darů a prodeje na pořízení rehabilitačních a aktivizačních pomůcek pro klienty Domova pro seniory v Klatovech a v Újezdci a Domova se zvláštním režimem v Újezdci. Pokud chcete na tento účel finančně přispět, můžete zaslat libovolnou částku na k tomu účelu zřízený bankovní účet 50032-821048319/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

Jak jsem se již zmínil, první adventní trh na náměstí proběhne v neděli 11. prosince. Odpoledne bude jeho součástí doprovodný program "Putování s Ježíškem“. V následujících dnech – až do 23. prosince – bude adventní trh na náměstí každý den, odpoledne a večer s kulturním programem (ZUŠ, pěvecké sbory škol, hudební skupiny apod.). Například 22. prosince vystoupí Leona Machálková a Radim Schwab či 23. prosince Martin Chodúr. Ve středu 14. prosince se můžete těšit na „Zpívání koled s Českým rozhlasem“. Podrobnosti uveřejníme v dalším čísle našeho zpravodaje a v kulturních přehledech.

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU