Aktuální články

Průvodce v cestovním ruchu

Klatovský zpravodaj 2/2021

Nová právní úprava zasahuje také do průvodcovské činnosti. Nově se definuje průvodce v cestovním ruchu, podmínky pro vydání průkazu průvodce a zavádí se seznam průvodců. Činnost průvodce může od 1. 3. 2021 vykonávat pouze osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce. Průvodce je povinen mít tento průkaz po celou dobu výkladu na viditelném místě. Ministerstvo pro místní rozvoj začalo od nového roku přijímat žádosti o vydání průkazu průvodce. Osobám, které o průkaz požádají do 28. 2. 2021, bude vystaven bezplatně. U později podaných žádostí bude nutné uhradit správní poplatek ve výši 1000 Kč. Podrobnější informace o průkazech a jak o ně požádat naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Ing. Miluše Lejsková

Ing. Miluše Lejsková (vedoucí živnostenského odboru)

NAHORU