Aktuální články

Realizované akce v roce 2023 v rámci rozpočtu oprav a údržby pozemních komunikací

Klatovský zpravodaj 2/2024

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravu a údržbu pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Jednotlivé akce jsou nejprve schvalovány Radou města Klatov a v průběhu celého roku jsou postupně uskutečňovány. Pro rok 2023 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 45,1 mil. Kč.

Za tyto prostředky bylo celoplošně opraveno velké množství vozovek a chodníků. Z údržby komunikací provedl HO v roce 2023 zejména tyto opravy komunikací:

Ve městě Klatovy:

• Masarykova ulice po úsecích Wolkerova – Kollárova a Kollárova – Úzká včetně VO, kanalizace a vodovodu,

• Jateční ulice včetně VO, kanalizace a vodovodu,

• Mánesova ulice (ke sportovní hale),

• Palackého ulice v úseku Dobrovského – Měchurova včetně VO, kanalizace a vodovodu,

• Korálkova ulice v úseku Procházkova – Nuderova včetně VO a vodovodu,

• chodník u hlavní pošty včetně VO,

• chodník ve Hřbitovní ulici včetně VO,

• přístupové chodníčky k čp. 652a 653 v OZ Fráni Šrámka,

• prostor před čp. 651 v ulici Pod Koníčky,

• penetrační nástřik Borské ulice ve směru k ZK Markyta,

• chodník od prodejny k viaduktu v Cibulkově ulici,

• lokální výspravy v Koldinově ulici v úseku od okružky po Jateční ulici,

• vnitroblok garáží Wolkerovy a Koldinovy ulice včetně VO,

• vnitroblok Koldinovy a Masarykovy ulice,

• prostor mezi garážemi v Nádražní ulici

V integrovaných obcích města Klatov:

• Luby – MK od ul. 5. května k mostu, chodník od ul. 5. května podél sídliště Jih včetně VO,

• Štěpánovice - obytná zóna, cesta pod hřbitovem a další dílčí opravy MK,

• Sobětice – cesta na Sobětičky, příjezd k čp 64,

• Habartice – cesta od obce do lokality „Na Chuchli“, odvodnění cesty v obci,

• Vítkovice – cesta za kaplí,

• Vícenice – chodníky a žlaby podél požární nádrže,

• Otín – MK podél „Glorietu“,

• Drslavice – chodník k obecnímu domu, odvodnění MK za bývalým penzionem,

• Kal – průtahová komunikace v obci, cesta ke hřišti.

Celkové náklady výše uvedených investičních akcí, které byly hrazeny z finančního

rozpočtu města, činily 36,8 mil. Kč.

František Kocfelda (vedoucí hospodářského odboru MěÚ Klatovy)

NAHORU