Aktuální články

Rekonstrukce terasy u krematoria

Klatovský zpravodaj 7/2024

Od 1. 7. 2024 bude zahájena akce „Oprava zpevněných ploch u krematoria“.

Důvodem této akce je špatný technický stav a delší dobu trvající problémy se zatékající srážkovou vodou do prostorů, které se nachází pod terasou. Oprava bude ukončena do 15. 10. 2024.

Na základě výsledku výběrového řízení bude práce provádět společnost JSF stavební, s.r.o. Investorem akce jsou Technické služby města Klatov, které jsou provozovatelem celého zařízení krematoria. Rozpočet akce je necelých 6 milionů Kč (bez DPH).

Po celou dobu rekonstrukce budou zajištěny podmínky pro důstojný průběh smutečních obřadů v obřadní síni krematoria. K částečnému omezení po dobu rekonstrukce dojde na přístupu do budovy krematoria. Pro návštěvníky krematoria budou vymezeny přístupové koridory, případně bude po nezbytně nutnou dobu zajištěn přístup bočním vchodem.

Ing. Libor Hošek (vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Klatovy)

NAHORU