Aktuální články

Rodina je můj domov

Klatovský zpravodaj 7/2024

Město Klatovy prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví uspořádalo k příležitosti Mezinárodního dne rodiny a Mezinárodního dne dětí výtvarnou soutěž s názvem „Rodina je můj domov“.

Soutěž byla určena pro žáky 4. tříd základních škol na Klatovsku. Velká část škol se zapojila a děti svými velmi kreativními obrázky postavily porotu před nesnadný úkol. Do poroty zástupci města přizvali pracovníky sociálního odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje, paní pěstounku na přechodnou dobu a paní učitelku výtvarného oboru ZUŠ Klatovy. Porota vybrala tři nejzdařilejší obrázky a dále udělila ještě dvě speciální ceny. Z výtvarných prací jsme připravili výstavu v prostorách Infocentra a zahájili ji dne 10. 6. 2024 slavnostním oceněním vítězů. Velmi pěkné ceny z rukou pánů místostarostů Ing. Václava Chrousta a Ing. Martina Kříže převzali vítězové ze ZŠ v Měčíně, ZŠ Plánická u l. K latovy, Z Š v M ochtíně, ZŠ Hákova ul. v Klatovech a ZŠ v Chudeníně. Potěšit se z obrázků v Infocentru můžete do konce července. Rádi bychom touto cestou poděkovali jak školám, tak členům poroty za skvělou spolupráci.

Tématem výstavy jsme chtěli upozornit na význam a hodnotu rodiny, protože všechny děti takové štěstí nemají. Součástí výstavy je též prezentace náhradní rodinné péče, kde zájemci mohou získat k tématu základní informace.

Jednou z forem náhradní rodinné péče je péče pěstounská, která umožňuje vést dětem rodinný život v situacích, kdy nemohou vyrůstat ve své původní rodině a není u nich možné ani osvojení. Stále pracujeme s řadou dětí, pro které v takové situaci pěstounská rodina k dispozici není a tyto děti nemají jinou možnost než strávit své dětství např. v dětském domově. Ačkoliv je o ně dobře postaráno, je jasné, že citovou vazbu, kterou může poskytnout dítěti rodina, nenahradí žádná, byť sebeobětavější teta vychovatelka.

V České republice je pěstounská péče realizována dvěma formami – jako dlouhodobá pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu (tzv. profesionální). Pěstounem se může stát každý, kdo má dost sil, chce pomoci potřebnému dítěti a je ochoten projít odborným posouzením Krajského úřadu Plzeňského kraje, který rozhoduje o zařazení do evidence.

V případě, že vás téma pěstounské péče oslovilo a přemýšlíte o tom, že byste se chtěli stát pěstouny, můžete se pro další odpovědi na dotazy a podporu obrátit na pracovnice náhradní rodinné péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví zdejšího úřadu, na adrese Vídeňská 66, Klatovy, kde vám otázky rády zodpovíme. Ke sjednání schůzky vám budou k dispozici: Mgr. Erika Bošková, tel. 376347292, Mgr. Hana Jehlíková, tel. 376347430 a Mgr. Miroslava Růžičková, tel. 376347423.

Bc. Michaela Kanická (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)

NAHORU