Aktuální články

Rok 2020 a klatovská knihovna

Klatovský zpravodaj 1/2021

Rok 2020 přinesl mnoho změn do životů všech a nejinak tomu bylo i v případě klatovské knihovny. Bylo zapotřebí přizpůsobit chování, zvyky i prostředí tomu, jak nepříznivě se situace v tomto roce vyvíjela. O tom, jak to knihovna zvládla a co plánuje do nadcházejících dní, si přečtěte na následujících řádcích.

Na začátku letošního roku nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo něco být špatně. Život v knihovně plynul svým tempem, množství kulturních akcí utěšeně narůstalo a velký úspěch zaznamenal i nedávno otevřený refektář – pomalu se stával důležitým centrem kulturního dění v Klatovech i okolí. Probíhaly zde koncerty, přednášky nebo divadelní představení pro děti. Na jaře ale přišla ledová sprcha. Okamžité uzavření a zákaz všech kulturních a dalších akcí připomínal doby již dávno minulé. Život všech se rázem zpomalil a pro nové situace bylo zapotřebí hledat nová řešení.

Knihovna se s tím vším vypořádala. Jak na jaře, tak posléze na podzim v ní probíhal čilý ruch. Proběhla revize fondu v dětském oddělení, půjčovně pro dospělé a v centrálním depozitáři. Nakonec bylo za dobu obojího uzavření zrevidováno cca 68 tisíc svazků. Upravovaly se interiéry, probíhal velký úklid a dostalo se i na činnosti, které se za běžného provozu nedají dělat.

Knihy, na nichž bylo znát opotřebení častým čtením, dostaly nový obal, v regálech v půjčovně pro dospělé uvolnily starší, méně čtené svazky místo novinkám a v dětském oddělení byly instalovány rovnou regály nové. Paní knihovnice z tohoto oddělení připravovaly pro své malé čtenáře soutěže, hry a různé výukové pomůcky na dobu, kdy bude zase možné se setkávat. Ani v dalších odděleních se nezahálelo, o tom si však můžete přečíst v článku, který pro vás bude k dispozici na webových stránkách knihovny. Jakmile to bylo možné, spustila knihovna výdej předem objednaných knížek z online katalogu výdejním okénkem, aby bylo možné dopřát čtenářům alespoň omezenou formou nové knihy a časopisy.

Novinkou, kterou přinesl přechod do digitálního světa, jsou online platby registrací a upomínek. Ty mohou čtenáři provést po přihlášení do čtenářského konta stejně jako další úkony, např. rezervování a prodlužování výpůjček aj.

V každém případě všichni v knihovně doufáme, že se život brzy vrátí do starých kolejí a my se s vámi budeme moci potkávat nejen při půjčování knížek, ale i při dalších kulturních akcích.

Městská knihovna (Klatovy)

NAHORU