Aktuální články

Senioři se připravují na další akademický rok

Klatovský zpravodaj 6/2021

„To koukáte, co senioři všechno dokážou!“ řekli posluchači Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni Mgr. Jiřímu Moravovi, který je učí sociologii.

Senioři stejně jako vysokoškoláci studují už druhý semestr online a kdo by si myslel, že jim to dělá potíže, byl by na omylu. Poradí si stejně jako jejich děti či vnoučata. Díky studiu na dálku objevili a začali používat moderní technologie. Negativa online výuky se týkají hlavně sociální stránky, ne přístupu posluchačů, kteří začali být postupně víc a víc aktivní.

Univerzita třetího věku (U3V) za finanční podpory města Klatov nabízí zájemcům, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou v plném invalidním důchodu, pro příští akademický rok  zajímavé studijní programy „Astronomie –  Jak se astronomie promítá v každodenním životě“, „Regionální historie – významné osobnosti Klatovska a zajímavosti o městečkách v Pošumaví“, „Česká literatura – exkurz do baroka“ a nové obory „Filozofie“, „Začínáme s Google,  virtuální realitou a 3D technologiemi“ a ve spolupráci se ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech „Dějiny hudby“. U předmětů, které pokračují z minulých let, není podmínkou absolvování předcházejících přednášek, zájemci se mohou připojit. Ke studiu všech předmětů se tedy mohou hlásit i noví zájemci. Cena za akademický rok je 700,- Kč (IT kurz 900,- Kč).

Pro zapsané posluchače jsou připravovány i mimořádné přednáškové cykly, jako například „Vážné i nevážné povídání o důležitých věcech a moudrosti v knihách“ a speciální přednášky na aktuální témata, která hýbou společností (Fake news v souvislosti covid-19 nebo očkováním). Přednášky U3V ZČU probíhají v Klatovech ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava v bývalém dominikánském klášteře (Plánická 174). Přihlášení předchází elektronická rezervace volného místa na kurzu. Všechny potřebné informace o kurzech a přihlášení získáte na webu www.u3v.zcu.cz.

Ing. Pavel Vondráček (Úhlava, o. p. s.)

NAHORU