Aktuální články

Senioři v době online výuky

Klatovský zpravodaj 2/2021

Vážení Klatované, město Klatovy dlouhodobě finančně podporuje Univerzitu třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni, jejíž výuka probíhá od roku 2013 v bývalém dominikánském klášteře v Klatovech za organizačního a technického zajištění pracovníků obecně prospěšné společnosti Úhlava.

Senioři se společně při výuce různých témat – aktuálně regionální historie, literatury, sociologie, práce s počítačem či s chytrým telefonem apod. – pravidelně setkávali při výuce. To není už od podzimu loňského roku možné a výuka probíhá jen online. Pedagog s nimi „naživo“ komunikuje prostřednictvím aplikace v počítači. Je to obdobné jako videokonference. Byl jsem zvědavý na zájem seniorů a na to, jak situaci zvládnou. Musím říci, že většina pokračuje i nadále a na hodiny se pravidelně a disciplinovaně připojuje online ze svých domovů. Pochopitelně to není ideální, protože U3V pro ně neznamená jen vzdělávání ve vybraných oblastech, ale i možnost pravidelného setkávání a popovídání si s ostatními studenty – seniory. To teď citelně chybí. Myslím, že před vypuknutím pandemie by si mnozí z nich podobnou výuku nedovedli vůbec představit a ani by se na ni zřejmě nepřihlásili. Řádění viru, které nás všechny trápí, tak alespoň pomohlo k rozvoji a rozšíření znalostí a možností komunikace, které by asi mnozí běžně a pravidelně nevyužívali. Samozřejmě možnost popovídání a bezprostřední reakce chybí a nejde nahradit. Ne všichni senioři mají navíc v domácnosti počítač. Takže si už přejí, aby se situace vrátila opět do normálních kolejí.

Výuka probíhá kromě Plzně a Klatov ještě třeba v Tachově, Stříbře, Rokycanech, Dobřanech, Horažďovicích a jiných městech. V aktuálním akademickém roce ji v Klatovech v osmi studijních programech navštěvuje téměř 170 posluchačů. Jedná se o program neprofesního celoživotního vzdělávání. Přihlásit se může zájemce, který dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v plném invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici.

Vedle této formy vzdělávání je v Klatovech také možnost výuky pro seniory i v podání Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, opět ve spolupráci s Úhlavou. Ta představuje bez ohledu na pandemii dálkovou formu vzdělávání, která stojí na výuce elektronicky přístupné přes internet.

Vážení spoluobčané, přeji Vám pevné zdraví a vše dobré.

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU