Aktuální články

Seriál: Klatovské školky a školy

Klatovský zpravodaj 4/2024

Hra je cestou dítěte z a poznáním s věta.

Mateřská škola Klatovy, Národních mučedníků 192 (Singerova vila)

Historie

Začátkem 20. století nechal postavit továrník Singer v ulici Národních mučedníků rodinnou vilu obklopenou rozsáhlou zahradou s tenisovými kurty a bazénem. Továrna Bohumila Singera patřila v té době k významným zpracovatelům kůže a výrobcům kožené galanterie (pozdější závod KOZAK). Židovská rodina Singerů si své malebné vily dlouho neužívala, druhá světová válka krutě zasáhla do osudu všech jejích členů. Z důvodu rasové perzekuce se rozhodli odejít ze země, jejich majetek Němci zabavili, na továrnu byla uvalena německá správa. Obávané gestapo zřídilo v Singerově vile své sídlo, výslechové místnosti a cely. Byly zde vyneseny rozsudky nad českými vlastenci, z nichž někteří byli popraveni v Lubském lese, jiní byli posláni do koncentračních táborů. Tuto dobu nám dnes připomíná na zahradě MŠ památník Kamenné zrcadlo, vytvořený Václavem Fialou.

Z archivních záznamů se dochoval zápis o tom, že po válce ve vile sídlilo ředitelství n. p. KOZAK. V březnu 1949, po dohodě s MNV Klatovy, uvolnil závod přízemí vily pro novou mateřskou školu, která měla být svým vybavením vzorem pro další mateřské školy na Klatovsku. První a druhé poschodí obývali nájemníci. Po nějakém čase byla celá budova určena výhradně pro mateřskou školu a začalo ji navštěvovat ve čtyřech třídách 120 dětí, tak, jak je napsáno v kronice, která se dochovala a je z roku 1962. Nemáme k dispozici první kroniku, protože ta byla zničena při vytopení budovy v roce 1956, kdy silný mráz zničil potrubí. Další větší rekonstrukcí prošla budova v letech 1991-1993, kdy byly vyzděny původní balkony v prvním patře budovy a kuchyně byla přesunuta do suterénu. Ve druhém patře budovy se zrušily ložnice dětí, vznikla zde ředitelna a školnický byt. Od 1. 1. 2003 se stala mateřská škola odloučeným pracovištěm Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvkové organizace. V roce 2010 byla částečně zrekonstruována jednopodlažní vedlejší budova, která v minulosti Singrům sloužila jako garáže a dílny. Po válce byla využívána jako objekt ligy proti tuberkuloze, dětské jesle, nějakou dobu byl prostor využíván základní školou. Nyní je zde umístěna jedna třída mateřské školy. Revitalizací prošla i zahrada. Ve spodní části bylo v roce 2013 vybudováno dopravní hřiště. V několika etapách byla v následujících letech vyměněna špaletová okna v celé budově za citlivé repliky původních oken včetně parapetů a dřevěných krytů na topení.

Současnost

Mateřská škola je pětitřídní a svou kapacitou druhá největší MŠ v Klatovech. Pět tříd je označeno názvy květin, protože jsme chtěli symbolicky propojit interiér s exteriérem. Díky zachované členitosti a domácímu prostředí budovy jsou vytvořeny zajímavé prostory pro pobyt dětí ve dvou patrech, kde se kombinuje moderní vybavení s historickými prvky. V nejvyšším podlaží hlavní budovy je umístěna kancelář vedoucí školní jídelny, školicí místnost, kabinet a byt školníka. V suterénu MŠ se nachází kuchyně, sklady na potraviny, prádelna, kotelna a dílna školníka.

MŠ obklopuje krásná, přibližně hektarová zahrada plná zeleně, vzrostlých stromů a keřů, které zabraňují pronikání hluku z přilehlých ulic. Zahrada poskytuje dětem mnoho možností pro jejich rozvoj, jak v oblasti pohybu s využitím rozmanitých herních prvků, tak k poznávání přírodních zákonitostí, k rozvoji tvořivosti a fantazie, v létě pak užívání si vodních radovánek v prostorném mlhovišti. Zahradu mají možnost navštěvovat se svými učitelkami i děti z místních mateřských škol a zdokonalit si dovednosti i na dopravním hřišti. V okolí MŠ se rozkládá vilová zástavba, nedaleký městský park a lesopark Vodojem, kam lze chodit na procházky.

Jiřina Krůsová (zástupkyně pro pracoviště MŠ Národních mučedníků)

NAHORU