Aktuální články

Seriál: Klatovské školky a školy

Klatovský zpravodaj 7/2024

Dětský svět pod jednou střechou

Mateřská škola Máchova

Historie

Historie mateřské školy sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy byla firmou Pozemní stavby Klatovy vybudována čtyřtřídní mateřská škola pro 120 dětí. Pomohla doplnit potřeby pro obyvatele rozrůstajícího se sídliště Pod Hůrkou. Jednalo se o panelovou stavbu doplněnou o velké plochy z modrého skla v rozích budov. Dva jednopodlažní pavilony MŠ a přízemní hospodářský pavilon byly vzájemně propojeny prosklenou spojovací chodbou. Na tehdejší dobu se ale jednalo o moderní pojetí stavby s dostatečným prostorem pro děti, s velkou zahradou, jejíž součástí bylo kromě zeleně i betonové brouzdaliště pro děti. Stavba mateřské školy byla do užívání slavnostně předána tehdejšími představiteli OV KSČ a ONV dne 15. prosince roku 1975. Jak dokládají kroniky a pamětníci mohou jistě zavzpomínat, ve školce děti žily velmi pestrýmživotem. Za zmínku stojí např. konec školního roku 1978/1979, kdy byla na klatovském stadionu pod Hůrkou uspořádána první dětská sportovní olympiáda. Z každé mateřské školy se zúčastnilo pět reprezentujících dětí, které soutěžily v hodu míčkem, skoku do dálky a běhu na 30 metrů.

Mateřská škola Máchova je od roku 2002 odloučeným pracovištěm právního subjektu Mateřské školy Klatovy, příspěvková organizace.

Současnost

Postupně byl areál školy opravován a renovován. První větší změnou byla oprava vytápění a přechod z dálkových dodávek tepla na vytápění plynovými kotli v roce 2004. V roce 2013 byl ve spolupráci se zřizovatelem školy realizován projekt OPŽP Snížení energetické náročnosti budov MŠ. Projekt spočíval v komplexním zateplení obvodového pláště budovy, střešní konstrukce, došlo k výměně oken a původní skleněná spojovací chodba byla nahrazena chodbou zděnou. Celá budova dostala barevnou fasádu a je důstojnou dominantou okolní zástavby rodinných domků.

Revitalizací prošla také zahrada školy. V červenci 2018 uspěla MŠ Klatovy s žádostí o poskytnutí podpory do výzvy vyhlášené prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Cílem navrženého projektu s názvem “Dětská zahrada pro MŠ Máchova“, bylo vytvoření přírodní zahrady způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Došlo k terénním úpravám na ploše 255 m² a k instalaci 11 objektů, z nichž nejzajímavější je vodní prvek kamenný šnek, který svou soustavou vodních korýtek slouží dětem v letních měsících k osvěžení a vodním hrátkám. Děti mají na zahradě k dispozici pískoviště vybavená doplňky, jako je sud na vodu, třídící molo na materiál, venkovní kuchyňku. Na jednom z kopců je umístěna terénní skluzavka, v jiné části zahrady jsou rozmístěny balanční palisády. V loňském roce bylo v atriu školky v souladu s pravidly přírodní zahrady vybudováno ohniště.

V současné době má čtyřtřídní mateřská škola kapacitu 95 dětí. Ve třech třídách se vzdělávají děti ve věku od 4 do 7 let a jedna třída je určena pro nejmladší tříleté děti. Ve škole pracuje celkem 10 pedagogů a 4 provozní zaměstnankyně.

Kamila Serbi (zástupkyně pro pracoviště MŠ Máchova)

NAHORU