Aktuální články

Školní fórum podporuje zájem dětí o s vé okolí

Klatovský zpravodaj 5/2024

Vážení spoluobčané, město se již několik let snaží pracovat s žáky druhého stupně základních škol a inspirovat je k přemýšlení o fungování své školy a města, ve kterém žijí.

Děje se tak prostřednictvím mladých a školních fór v rámci členství našeho města v Národní síti zdravých měst ČR. Jde o metodu, se kterou přišel někdejší předseda uvedené národní sítě a učitel, Mgr. Petr Hermann z Litoměřic. Město Klatovy ji ve spolupráci se školami začalo uplatňovat jako jedno z prvních v České republice. Nyní se pravidelně koná na všech čtyřech klatovských základních školách.

Školní fórum není diskuse k předem připraveným námětům nebo dokumentům, ale debata formou komunitního projednávání, jež se snaží povzbuzovat mládež k aktivnímu zapojení do otázek kvality života a jeho rozvoje. Žáci jsou na začátku rozděleni do pěti či šesti několikačlenných skupinek, ve kterých společně v první části fóra přemýšlejí nad školou, co se jim v ní líbí a co vidí, co by bylo možné zlepšit. Každá skupinka pak před ostatními definuje nedostatky a dva z nich, které jim přijdou nejdůležitější,napíšou na tabuli. Až se vystřídají všichni, společně přidělí k tématům, jež považují za zásadní, body. Tím vznikne pořadí podle důležitosti. Ředitel dané školy pak s nimi postupně vše probere a řekne jim, co je reálné, na čem můžou společně pracovat a co třeba není v jeho pravomoci či že je daná záležitost v plánu. Stejným způsobem se postupuje v druhé části, kdy děti hodnotí město. O všem můžou děti diskutovat a klást doplňující otázky. Školní fórum vedou učitelé.

V polovině dubna školní fórum pořádala Základní škola Klatovy, Tolstého 765. I zde se uskutečnilo podle osvědčeného scénáře popsaného výše. Problematiku školy okomentoval ředitel Mgr. Vítězslav Šklebený. V druhé části jsem měl možnost s dětmi debatovat o městě, kdy se zajímaly o různá témata od bezpečnosti, přechodů na komunikacích až po fungování nemocnice či vlakového nádraží. Diskuze byla i na téma drobnějších záležitostí, jako je rozmístění odpadkových košů či laviček. V dětské představě o městě nechyběl ani velký zábavní park či více rychlých občerstvení. Ne vše je reálné, ale to žákům vždy vysvětlujeme. Cílem je poskytnout dětem povědomí o fungování různých procesů a získat od nich i zpětnou vazbu, náměty ke zlepšení dané školy, ale i Klatov. Snažíme se ukázat, že i oni jsou nedílnou součástí našeho města a že každý jednotlivec může přispět k jeho dalšímu rozvoji či svojí aktivitou mnoho změnit.

Přeji Vám krásný květen.

Ing. Martin Kříž

Ing. Martin Kříž (místostarosta města)

NAHORU