Aktuální články

Služby pro osoby se sluchovým postižením

Klatovský zpravodaj 11/2021

V letech 2020–2022 realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Klatovy plánování sociálních služeb. Cílem je pomoci rozvoji potřebných sociálních služeb na Klatovsku. Do projektu jsou zapojeni zástupci obcí a sociální pracovníci Městského úřadu Klatovy, poskytovatelé sociálních, zdravotních a jiných služeb, spolky, pečující osoby, senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiče s dětmi a další širší veřejnost. V rámci projektu se také představují jednotliví poskytovatelé se svou nabídkou, kterou může v případě potřeby kdokoliv využít.

Informace o projektu a možnostech, jak se také do plánování služeb zapojit, můžete nalézt na webu města Klatovy, v záložce Komunitní plánování – www.klatovy.cz/mukt/kp.asp, nebo lze kontaktovat Veroniku Marouškovou z Centra pro komunitní práci západní Čechy na tel. čísle 607 027 926 nebo na e-mailové adrese veronika.marouskova@cpkp.cz. Děkujeme za spolupráci všem, kteří rozvoj služeb na Klatovsku podporují!

Jedním z poskytovatelů, kteří se účastní plánování sociálních služeb na Klatovsku, je organizace Tichý svět. Ta poskytuje v regionu sociální služby osobám se sluchovým postižením. Služby jsou zdarma a jsou určené pro kohokoliv s jakýmkoliv sluchovým hendikepem. Nabídka služeb se tak týká jak osob neslyšících či nedoslýchavých, které využívají ke komunikaci český znakový jazyk, tak i osob, které o sluch třeba postupně přicházejí, tedy např. seniorů.

Rozsah nabízených služeb je široký. Zájemci si mohou objednat fyzického tlumočníka, který za nimi dle domluvy kamkoliv dorazí, nebo se mohou s pracovníky Tichého světa poradit ohledně možností zajištění kompenzačních pomůcek (např. sluchadla pro seniory) či různých příspěvků. Zároveň mohou získat podporu třeba při vyřizování záležitostí na úřadech, při procesu vyhledávání práce apod.

Všechny služby jsou poskytovány pracovníky, kteří ovládají český jazyk i český znakový jazyk a jsou tak schopni adaptovat se na komunikační potřeby klienta a komunikovat s ním bez bariér. Kdokoliv bude mít zájem o využití služeb, může kontaktovat vedoucího plzeňské pobočky Tichého světa Dominika Dolejše na tel. čísle 607 086 461 nebo na e-mailové adrese dominik.dolejs@tichysvet.cz. Více informací naleznete na webových stránkách www.tichysvet.cz nebo na facebookové stránce @tichysvet.plzensky.kraj.

Ing. Tereza Eberlová (manažer projektu Centrum pro komunitní práci západní Čechy)

NAHORU